Sự lắng đọng các phức hợp miễn dịch lưu hành trong máu tại các cầu thận là cơ chế gây tổn thương cầu thận trong bệnh:

Sự lắng đọng các phức hợp miễn dịch lưu hành trong máu tại các cầu thận là cơ chế gây tổn thương cầu thận trong bệnh:

A. viêm cầu thận sau nhiễm liên cầu

B. viêm cầu thận trong viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn

C. viêm cầu thận trong luput ban đỏ hệ thống

D. Tất cả các bệnh cầu thận nói trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:58 chiều

Đánh giá chủ đề này