Sự phosphoryl oxy hóa là:

Sự phosphoryl oxy hóa là:

A. Sự gắn oxy vào acid phosphoric

B. Sự gắn acid phosphoric vào ADP

C. Đi kèm theo phản ứng oxy hoá khử

D. Gồm B và C

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:24 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Sự phosphoryl oxy hóa là:

Bạn đang xem: Sự phosphoryl oxy hóa là: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP