Sụn nhẫn thanh quản ở ngang mức:

Sụn nhẫn thanh quản ở ngang mức:

A. Đốt sống cổ 3

B. Đốt sống cổ 4

C. Đốt sống cổ 6

D. Đốt sống ngực 2

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:23 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Sụn nhẫn thanh quản ở ngang mức:

Bạn đang xem: Sụn nhẫn thanh quản ở ngang mức: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP