Tác dụng chính của thuốc là những tác dụng dùng chữa bệnh – phòng bệnh

Tác dụng chính của thuốc là những tác dụng dùng chữa bệnh – phòng bệnh

A. Đúng

B. Sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:59 chiều

Đánh giá chủ đề này