Tác dụng chuyên trị của thuốc là  những tác dụng chuyên trị nguyên nhân gây bệnh.

Tác dụng chuyên trị của thuốc là  những tác dụng chuyên trị nguyên nhân gây bệnh.

A. Đúng

B. Sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:58 chiều

Đánh giá chủ đề này