Tác dụng của glycosid tim trên thận là:

Tác dụng của glycosid tim trên thận là:

A. Tăng tiết Aldosteron

B. Gây thiểu niệu

C. Tăng tái hấp thu Na+

D. Tăng thải K+ Na+

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:35 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Tác dụng của glycosid tim trên thận là:

Bạn đang xem: Tác dụng của glycosid tim trên thận là: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP