Tác dụng của Histamine trên receptor H2:

Tác dụng của Histamine trên receptor H2:

A. Co cơ trơn đường tiêu hoá

B. Co cơ trơn phế quản

C. Kích thích tận cùng thần kinh cảm giác

D. Tăng tiết dịch vị

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:24 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Tác dụng của Histamine trên receptor H2:

Bạn đang xem: Tác dụng của Histamine trên receptor H2: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP