âm nhạc lớp 6 ngày đầu tiên đi học

 1. Yopovn

  KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC: ÂM NHẠC 6 NĂM HỌC 2021 - 2022

  KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC: ÂM NHẠC 6 NĂM HỌC 2021 - 2022 Phụ lục I PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HOÀN KIẾM TRƯỜNG: THCS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TỔ: VĂN THỂ KẾ...
 2. Yopovn

  KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN MÔN HỌC: Âm nhạc LỚP: 6,7,8,9 NĂM HỌC 2021 - 2022

  KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN MÔN HỌC: Âm nhạc LỚP: 6,7,8,9 NĂM HỌC 2021 - 2022 Phụ lục III...
 3. Yopovn

  KẾ HOẠCH GIÁO DỤC (TỔ CHUYÊN MÔN) MÔN NGHỆ THUẬT 6 – PHÂN MÔN ÂM NHẠC (Bộ sách cánh diều) NĂM HỌC 2021-2022

  KẾ HOẠCH GIÁO DỤC (TỔ CHUYÊN MÔN) MÔN NGHỆ THUẬT 6 – PHÂN MÔN ÂM NHẠC (Bộ sách cánh diều) NĂM HỌC 2021-2022 Học kỳ I: 1tiết/ tuần x 18 tuần = 18 tiết Tiết Bài học Số tiết Yêu cầu cần đạt (1) (2) (3) CHỦ ĐỀ 1: EM YÊU ÂM NHẠC 1 Hát: Bài hát Em yêu giờ...
 4. Yopovn

  KHBD: Giáo án Âm nhạc lớp 6 sách Kết nối tri thức và cuộc sống

  KHBD: Giáo án Âm nhạc lớp 6 sách Kết nối tri thức và cuộc sống CHỦ ĐỀ 1: TUỔI HỌC TRÒ Tiết 1 - Học bài hát: Con đường học trò - Nghe nhạc: Bài hát Tháng năm học trò I. MỤC TIÊU...
 5. Yopovn

  GIẢI BÀI TẬP Giải bài tập âm nhạc lớp 6 Tiết 24: Ôn tập bài hát: Ngày đầu tiên đi học; TĐN số 7 & Âm nhạc thưởng thức: Giới thiệu nhạc sĩ Mô-da

  Giải bài tập âm nhạc lớp 6 Tiết 24: Ôn tập bài hát: Ngày đầu tiên đi học; TĐN số 7 & Âm nhạc thưởng thức: Giới thiệu nhạc sĩ Mô-da...
 6. Yopovn

  GIẢI BÀI TẬP Giải bài tập âm nhạc lớp 6 Tiết 23: Ôn tập bài hát Ngày đầu tiên đi học & TĐN số 7

  Giải bài tập âm nhạc lớp 6 Tiết 23: Ôn tập bài hát Ngày đầu tiên đi học & TĐN số 7...
Top