bài văn về âm nhạc

 1. Yopovn

  KIẾN THỨC Cao độ là gì? Cao độ các nốt nhạc

  Cao độ là gì? Cao độ các nốt nhạc
 2. Yopovn

  KIẾN THỨC Âm thanh trong âm nhạc là gì?

  Âm thanh trong âm nhạc là gì?
 3. Yopovn

  KIẾN THỨC Âm nhạc là gì trong cuộc sống? Âm nhạc là gì đối với bạn

  Âm nhạc là gì trong cuộc sống? Âm nhạc là gì đối với bạn
Top