các kí hiệu âm nhạc lớp 7

  1. Yopovn

    GIÁO ÁN Soạn âm nhạc lớp 6 Tiết 4 - Nhạc lí: Các kí hiệu ghi trường độ của âm thanh & TĐN số 1

    Soạn âm nhạc lớp 6 Tiết 4 - Nhạc lí: Các kí hiệu ghi trường độ của âm thanh & TĐN số 1 Giải bài tập âm nhạc lớp 6 Tiết 4 trang 14 - Nhạc lí: Các kí hiệu ghi trường độ của âm thanh & TĐN số 1 Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn Câu 1 Tập viết các hình nốt tròn, nốt trắng, nốt đen, móc...
Top