dàn nhạc giao hưởng

  1. Yopovn

    KIẾN THỨC Cấu trúc một dàn nhạc giao hưởng

    Cấu trúc một dàn nhạc giao hưởng Âm nhạc trong giao hưởng, không chỉ là một món ăn mang tên thời gian mà nó còn là một môn nghệ thuật mang tính không gian thực sự. Nếu như nhìn theo chiều thời gian, một tác phẩm âm nhạc sẽ phải có bắt đầu, tiếp diễn và kết thúc. Còn nếu nhìn theo chiều không...
Top