giải bài tập âm nhạc lớp 6 tiết 9

  1. Yopovn

    GIẢI BÀI TẬP Giải bài tập âm nhạc lớp 6 – Tiết 9: Học hát bài Hành khúc tới trường

    Giải bài tập âm nhạc lớp 6 – Tiết 9: Học hát bài Hành khúc tới trường Câu 1 Em hãy tìm một vài bài hát có tính...
  2. Yopovn

    GIẢI BÀI TẬP Giải bài tập âm nhạc lớp 6 – Tiết 8 TĐN số 3 – Cách đánh nhịp 2/4 – Âm nhạc thưởng thức: Nhạc sĩ Văn Cao và bài hát Làng tôi

    Giải bài tập âm nhạc lớp 6 – Tiết 8 TĐN số 3 – Cách đánh nhịp 2/4 – Âm nhạc thưởng thức: Nhạc sĩ Văn Cao và bài hát Làng tôi...
Top