giáo an âm nhạc 7 theo chủ đề

 1. Yopovn

  Giáo an âm nhạc 7 theo công văn 5512 NĂM 2021 - 2022 MỚI NHẤT

  Giáo an âm nhạc 7 theo công văn 5512 NĂM 2021 - 2022 MỚI NHẤT BÀI 1 – TIẾT 1 Học hát: Bài M¸i trêng mÕn yªu. Bài đọc thêm: Nh¹c sÜ Bïi §×nh Th¶o vµ bµi h¸t §i häc I.MỤC TIÊU: 1. Kiến thức, kĩ năng: a. Kiến thức HS biết: tác giả của bài hát Mái trường mến yêu là nhạc sĩ Lê Quốc...
 2. Yopovn

  Giáo án âm nhạc 7 2021 - 2022 mới nhất

  Giáo án âm nhạc 7 2021 - 2022 mới nhất
 3. Yopovn

  MẪU GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 7 MODULE4 : Bài 1 - Tiết 1 Học hát: Bài MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU

  MẪU GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 7 MODULE4 : Bài 1 - Tiết 1 Học hát: Bài MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU Bài 1 - Tiết 1 Học hát: Bài MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU Thời lượng: 01 tiết Yêu cầu cần đạt: - Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện tính chất nhẹ nhàng của bài Mái trường mến yêu. - Biết hát kết hợp vận động gõ đệm...
 4. Yopovn

  ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I MÔN ÂM NHẠC LỚP 7 NĂM 2021 - 2022

  ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I MÔN ÂM NHẠC LỚP 7 NĂM 2021 - 2022 ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ GIƯÃ HỌC KÌ I NĂM HỌC: 2021-2022 MÔN ÂM NHẠC 7 – THỜI GIAN KIỂM TRA: 45 PHÚT I. Kiểm tra trắc nghiệm: Câu 1. Nêu Khái niệm về nhịp 4/4? A. Nhịp 4/4 có 4 phách trong 1 ô nhịp. B. Nhịp 4/4 có 4 phách trong 1...
 5. Yopovn

  GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 7 NĂM 2021 - 2022 MỚI NHẤT UPDATE

  GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 7 NĂM 2021 - 2022 MỚI NHẤT UPDATE TIẾT 19 HỌC HÁT: ĐI CẮT LÚA Dân ca: Hrê NHẠC LÍ: SƠ LƯỢC VỀ QUÃNG A. MỤC TIÊU 1. Về kiến thức: - HS biết bài Đi cắt lúa là dân ca Tây Nguyên. Biết nội dung bài hát nói về niềm vui của dân bản khi đón lúa mới về. - HS hát đúng giai...
 6. phuctvcn

  Giáo án Chủ đề 1 Âm nhạc 7 NĂM 2021 - 2022

  Giáo án Chủ đề 1 Âm nhạc 7 NĂM 2021 - 2022
 7. Yopovn

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 7: Tiết 2: Ôn tập bài hát : MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU, Tập đọc nhạc: TĐN SỐ 1 (PPT, MP3)

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 7: Tiết 2: Ôn tập bài hát : MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU, Tập đọc nhạc: TĐN SỐ 1
 8. Yopovn

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 7 NĂM 2021 - 2022 FULL NĂM MỚI NHẤT

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 7 NĂM 2021 - 2022 FULL NĂM MỚI NHẤT
 9. Yopovn

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 7 TIẾT 3: -Ôn tập bài hát: “ Mái trường mến yêu” Ôn tập: Tập đọc nhạc: TĐN số 1 Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Hoàng Việt

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 7 TIẾT 3: -Ôn tập bài hát: “ Mái trường mến yêu” Ôn tập: Tập đọc nhạc: TĐN số 1 Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Hoàng Việt
 10. Yopovn

  GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 7 MỚI NHẤT 2021 - 2022

  GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 7 MỚI NHẤT 2021 - 2022 Ngày dạy: Tiết 1: Bài 1 - Học hát : Bài Mái trường mến yêu - Bài đọc thêm: Nhạc sĩ Bùi Đình Thảo và bài hát Đi học I. MỤC TIÊU: 1. Về kiến thức: Giúp học sinh biết tác giả của bài...
 11. Yopovn

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC 7 : tiết 4 Học hát: Lí cây đa ( BẢN ĐẸP)

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC 7 : tiết 4 Học hát: Lí cây đa ( BẢN ĐẸP)
 12. Yopovn

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC 7: TIẾT 4 Học hát: Lí cây đa, Tìm hiểu về quan họ Bắc Ninh ?

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC 7: TIẾT 4 Học hát: Lí cây đa, Tìm hiểu về quan họ Bắc Ninh ?
 13. Yopovn

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC 7: Tiết 4 Ôn tập bài hát: LÝ CÂY ĐA Nhạc lý: Nhịp Tập đọc nhạc: TĐN số 2

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC 7: Tiết 4 Ôn tập bài hát: LÝ CÂY ĐA Nhạc lý: Nhịp Tập đọc nhạc: TĐN số 2
 14. Yopovn

  KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN Môn: Âm nhạc - Lớp 7 Năm học 2021- 2022(Kèm theo Công văn số 4040)

  KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN Môn: Âm nhạc - Lớp 7 Năm học 2021- 2022(Kèm theo Công văn số 4040) KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN (Kèm theo Công văn số 4040BGDĐT-GDTrH ngày ....tháng ..... năm 2021. của Bộ trưởng Bộ GDĐT) Hướng dẫn này dựa trên sách giáo khoa của Nhà xuất bản Giáo...
 15. Yopovn

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC 7: Tiết 4: -Học hát: Bài Lí cây đa. Dân ca quan họ Bắc Ninh

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC 7: Tiết 4: -Học hát: Bài Lí cây đa. Dân ca quan họ Bắc Ninh
 16. Yopovn

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 7: TIẾT 3 Ôn tập đọc nhạc số 1 Nhạc lí : Cung và nửa cung – Dấu hóa

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 7: TIẾT 3 Ôn tập đọc nhạc số 1 Nhạc lí : Cung và nửa cung – Dấu hóa
 17. Yopovn

  GIÁO ÁN ÂM NHẠC 7 TIẾT 1: Tiết 1: Học hát bài: Mái trường mến yêu

  GIÁO ÁN ÂM NHẠC 7 TIẾT 1: Tiết 1: Học hát bài: Mái trường mến yêu
 18. Yopovn

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC 7 TIẾT 2: Ôn tập bài hát : Đi học, Tập đọc nhạc : TĐN số 1

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC 7 TIẾT 2: Ôn tập bài hát : Đi học, Tập đọc nhạc : TĐN số 1
 19. Yopovn

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC 7 TIẾT 3: Ôn tập bài hát: Mái trường mến yêu - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 1- Âm nhạc thường thức

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC 7 TIẾT 3: Ôn tập bài hát: Mái trường mến yêu - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 1- Âm nhạc thường thức
 20. Yopovn

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC 7 TIẾT 5: OBH: Lí cây đa. NL: Nhịp 4/4. TĐN: TĐN số 2 - Âm nhạc 7

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC 7 TIẾT 5: OBH: Lí cây đa. NL: Nhịp 4/4. TĐN: TĐN số 2 - Âm nhạc 7
Top