giáo an âm nhạc lớp 2

 1. Yopovn

  Giáo Án Âm Nhạc 2 Cánh Diều Cả Năm 2021 - 2022 Theo Từng Chủ Đề

  Giáo Án Âm Nhạc 2 Cánh Diều Cả Năm 2021 - 2022 Theo Từng Chủ Đề Giáo án Âm nhạc 2 Cánh diều cả năm theo từng chủ đề rất hay được soạn dưới dạng file word gồm 107 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới. CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH I. MỤC TIÊU - Hát đúng cao độ, trường độ bài Ngày mùa vui. Hát rõ lời và...
 2. Yopovn

  Giáo Án Âm Nhạc 2 FULL Năm 2021 - 2022 BỘ CÁNH DIỀU Theo Từng Chủ Đề

  Giáo Án Âm Nhạc 2 FULL Năm 2021 - 2022 BỘ CÁNH DIỀU Theo Từng Chủ Đề Giáo án Âm nhạc 2 Cánh diều cả năm theo từng chủ đề rất hay được soạn dưới dạng file word gồm 107 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới. CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH I. MỤC TIÊU - Hát đúng cao độ, trường độ bài Ngày mùa vui. Hát rõ lời...
 3. Yopovn

  Giáo án điện tử Âm nhạc lớp 2 cả năm 2021 - 2022 – Sách Chân trời sáng tạo

  Giáo án điện tử Âm nhạc lớp 2 cả năm 2021 - 2022 – Sách Chân trời sáng tạo
 4. Yopovn

  KHBD ÂM NHẠC LỚP 2 NĂM 2021 - 2022

  KHBD ÂM NHẠC LỚP 2 NĂM 2021 - 2022 CHỦ ĐỀ 2: EM YÊU LÀN ĐIỆU DÂN CA (4 tiết) * Thời gian thực hiện: …/…/….. đến …/…/….. * NỘI DUNG: - Hát: Con chim chích chòe. - Nhạc cụ: Song loan. - Thường thức âm nhạc: Đàn bầu Việt Nam. - Vận dụng sáng tạo. I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: * Năng lực âm nhạc...
 5. Yopovn

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 2 NĂM 2021 - 2022 CHỦ ĐỀ 1, 2 PPT

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 2 NĂM 2021 - 2022 CHỦ ĐỀ 1, 2 PPT
 6. Yopovn

  KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NGHỆ THUẬT ÂM NHẠC THCS ( LỚP 6,7,8,9) CV4040 GIẢM TẢI NĂM 2021 - 2022

  KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NGHỆ THUẬT ÂM NHẠC THCS ( LỚP 6,7,8,9) CV4040 GIẢM TẢI NĂM 2021 - 2022 UBND HUYỆN EA KAR TRƯỜNG THCS NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NGHỆ THUẬT ÂM NHẠC LỚP 6 NĂM HỌC 2021 - 2022...
 7. Yopovn

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 2: TIẾT 5 HỌC HÁT BÀI: EM THƯƠNG THẦY MẾN CÔ BỘ CÁNH DIỀU

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 2: TIẾT 5 HỌC HÁT BÀI: EM THƯƠNG THẦY MẾN CÔ BỘ CÁNH DIỀU
 8. Yopovn

  GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 2 BỘ CÁNH DIỀU NĂM 2021 - 2022 FULL

  GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 2 BỘ CÁNH DIỀU NĂM 2021 - 2022 FULL Tuyển tập trọn bộ giáo án âm nhạc lớp 2 bộ cánh diều.
 9. Yopovn

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 6 CHỦ ĐỀ 2: BÀI CA HÒA BÌNH, HỌC BÀI HÁT TIẾNG CHUÔNG VÀ NGỌN CỜ ( PPT, MP3, BEAT)

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 6 CHỦ ĐỀ 2: BÀI CA HÒA BÌNH, HỌC BÀI HÁT TIẾNG CHUÔNG VÀ NGỌN CỜ ( PPT, MP3, BEAT)
 10. Yopovn

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 2: HỌC HÁT DÀN NHẠC TRONG VƯỜN Tô Đông Hải

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 2: HỌC HÁT DÀN NHẠC TRONG VƯỜN Tô Đông Hải
 11. Yopovn

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 2: CHỦ ĐỀ 1 SẮC MÀU ÂM THANH, dàn nhạc trong vườn nhạc và lời tô đông hải

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 2: CHỦ ĐỀ 1 SẮC MÀU ÂM THANH, dàn nhạc trong vườn nhạc và lời tô đông hải
 12. Yopovn

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 2: CHỦ ĐỀ 1: SẮC MÀU ÂM THANH, Học hát: Dàn nhạc trong vườn ( KẾT NỐI TRÍ THỨC)

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 2: CHỦ ĐỀ 1: SẮC MÀU ÂM THANH, Học hát: Dàn nhạc trong vườn
 13. Yopovn

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC 2: HỌC HÁT BÀI: HỌC SINH LỚP 2 CHĂM NGOAN NHẠC VÀ LỜI: HOÀNG LONG ( KẾT NỐI TRÍ THỨC)

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC 2: HỌC HÁT BÀI: HỌC SINH LỚP 2 CHĂM NGOAN NHẠC VÀ LỜI: HOÀNG LONG ( KẾT NỐI TRÍ THỨC)
 14. Yopovn

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 2 TIẾT 1: HỌC HÁT BÀI: DÀN NHẠC TRONG VƯỜN NHẠC VÀ LỜI: TÔ ĐÔNG HẢI (KẾT NỐI TRÍ THỨC)

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 2 TIẾT 1: HỌC HÁT BÀI: DÀN NHẠC TRONG VƯỜN NHẠC VÀ LỜI: TÔ ĐÔNG HẢI (KẾT NỐI TRÍ THỨC)
 15. Yopovn

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 2: TIẾT 2 ÔN BÀI HÁT: DÀN NHẠC TRONG VƯỜN - THƯỞNG THỨC ÂM NHẠC: ƯỚC CỦA BẠN ĐÔ

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 2: TIẾT 2 ÔN BÀI HÁT: DÀN NHẠC TRONG VƯỜN - THƯỞNG THỨC ÂM NHẠC: ƯỚC CỦA BẠN ĐÔ
 16. Yopovn

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 2 TỪ TUẦN 1 - TUẦN 6 SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ( PPT, MP3, BEAT)

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 2 TỪ TUẦN 1 - TUẦN 6 SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ( PPT, MP3, BEAT) DOWNLOAD
 17. Yopovn

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 2 KNTT : CHỦ ĐỀ 1 ÂM THANH KỲ DIỆU

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 2 KNTT : CHỦ ĐỀ 1 ÂM THANH KỲ DIỆU DOWNLOAD
 18. Yopovn

  GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 2 PPT CHỦ ĐỀ 1 TIẾT 1 HỌC HÁT VÀO RỪNG HOA

  GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 2 PPT CHỦ ĐỀ 1 TIẾT 1 HỌC HÁT VÀO RỪNG HOA LINK
 19. Yopovn

  Giáo án âm nhạc lớp 2 cánh diều cả năm

  Giáo án âm nhạc lớp 2 cánh diều cả năm I.MỤC TIÊU 1. Kiến thức Hát đúng cao độ, trường độ bài Bắc kim thang. Hát rõ lời và thuộc lời, biết hát kết hợp gõ đệm, vận động đơn giản. Nghe và vận động cơ thể phù hợp với nhịp điệu bài hát Cái Bống. Chơi thanh phách, chuông và động tác tay, chân...
 20. Yopovn

  Giáo an âm nhạc thcs theo công văn 5512 - FILE PPT GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 6,7,8,9

  Giáo an âm nhạc thcs theo công văn 5512 - FILE PPT GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 6,7,8,9 Tổng hợp link chia sẻ giáo án âm nhạc các lớp THCS full năm. DOWNLOAD FULL
Top