giáo an âm nhạc lớp 6 - tiết 12

  1. Yopovn

    GIẢI BÀI TẬP Giải bài tập âm nhạc lớp 6 – Tiết 12: Học hát đi cấy

    Giải bài tập âm nhạc lớp 6 – Tiết 12: Học hát đi cấy...
  2. Yopovn

    GIẢI BÀI TẬP Giải bài tập âm nhạc lớp 6 – Tiết 11: Ôn tập bài hát Hành khúc tới trường, Ôn tập TĐN số 4, Âm nhạc thưởng thức: Sơ lược về dân ca

    Giải bài tập âm nhạc lớp 6 – Tiết 11: Ôn tập bài hát Hành khúc tới trường, Ôn tập TĐN số 4, Âm nhạc thưởng thức: Sơ lược về dân ca...
Top