giáo án môn tin học lớp 7

 1. Yopovn

  BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ TIN HỌC 7 TRỌN BỘ CÁNH DIỀU MỚI NHẤT

  BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ TIN HỌC 7 TRỌN BỘ CÁNH DIỀU MỚI NHẤT BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ TIN HỌC 7 TRỌN BỘ CÁNH DIỀU MỚI NHẤT được soạn dưới dạng file pptx gồm các file trang. Các bạn xem và tải bài giảng điện tử tin học 7 trọn bộ,,....về ở dưới. PASS GIẢI NÉN: yOpovn.Com
 2. Yopovn

  GIÁO ÁN TIN HỌC 7 KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG BỘ MỚI ( GỒM WORD + POWERPOINT)

  GIÁO ÁN TIN HỌC 7 KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG BỘ MỚI ( GỒM WORD + POWERPOINT) GIÁO ÁN TIN HỌC 7 KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG BỘ MỚI ( GỒM WORD + POWERPOINT) được soạn dưới dạng file word, pptx gồm 2 thư mục trang. Các bạn xem và tải về ở dưới. GIÁO ÁN TIN HỌC 7 KẾT NỐI TRI THỨC PPTX...
 3. Yopovn

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ TIN HỌC 7 BẰNG POWERPOINT KẾT NỐI TRI THỨC MỚI NHẤT

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ TIN HỌC 7 BẰNG POWERPOINT MỚI NHẤT GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ TIN HỌC 7 BẰNG POWERPOINT MỚI NHẤT được soạn dưới dạng file word gồm 9 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.
 4. Yopovn

  Kế hoạch giảng dạy môn tin học lớp 7 MỚI NHẤT NĂM 2022 - 2023

  Kế hoạch giảng dạy môn tin học lớp 7 MỚI NHẤT NĂM 2022 - 2023 Kế hoạch giảng dạy môn tin học lớp 7 MỚI NHẤT NĂM 2022 - 2023 ĐƯỢC SOẠN THEO FILE word gồm 2 trang. Các bạn download file Kế hoạch giảng dạy môn tin học lớp 7 MỚI NHẤT NĂM 2022 - 2023 tại mục đính kèm cuối bài.
 5. Yopovn

  Giáo án tin học 7 kết nối tri thức CHƯƠNG TRÌNH MỚI NHẤT

  Giáo án tin học 7 kết nối tri thức CHƯƠNG TRÌNH MỚI NHẤT Giáo án tin học 7 kết nối tri thức CHƯƠNG TRÌNH MỚI NHẤT được soạn theo file word gồm các bài học. Các bạn download file Giáo án tin học 7 kết nối tri thức CHƯƠNG TRÌNH MỚI NHẤT tại mục đính kèm cuối bài. XEM THÊM Khung kế hoạch giáo...
 6. Yopovn

  Giáo án powerpoint tin học 7 CÁNH DIỀU: giáo án tin học 7 (sách mới) 2022 - 2023

  Giáo án powerpoint tin học 7 CÁNH DIỀU: giáo án tin học 7 (sách mới) 2022 - 2023 Giáo án powerpoint tin học 7 CÁNH DIỀU: giáo án tin học 7 (sách mới) 2022 - 2023 được soạn bằng file ppt, gồm các bài học. Các bạn download file Giáo án powerpoint tin học 7 CÁNH DIỀU: giáo án tin học 7 (sách mới)...
 7. Yopovn

  Giáo Án Môn Tin Học Lớp 7 Sách Cánh Diều Cả Năm Mới Nhất

  Giáo Án Môn Tin Học Lớp 7 Sách Cánh Diều Cả Năm Mới Nhất Giáo Án Môn Tin Học Lớp 7 Sách Cánh Diều Cả Năm Mới Nhất, Giáo án môn Tin học lớp 7 sách Cánh diều cả năm soạn dưới dạng file word và PDF gồm 150 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.
 8. Yopovn

  Giáo Án PowerPoint Tin 7 Cánh Diều Bài Thiết Bị Vào Ra Cơ Bản Cho Máy Tính Cá Nhân

  Giáo Án PowerPoint Tin 7 Cánh Diều Bài Thiết Bị Vào Ra Cơ Bản Cho Máy Tính Cá Nhân Giáo Án PowerPoint Tin 7 Cánh Diều Bài Thiết Bị Vào Ra Cơ Bản Cho Máy Tính Cá Nhân, Giáo án PowerPoint Tin 7 Cánh diều bài thiết bị vào ra cơ bản cho máy tính cá nhân được soạn dưới dạng file pptx gồm 22 slide...
 9. Yopovn

  Giáo Án PowerPoint Tin 7 Cánh Diều Bài Các Thiết Bị Vào Ra

  Giáo Án PowerPoint Tin 7 Cánh Diều Bài Các Thiết Bị Vào Ra Giáo Án PowerPoint Tin 7 Cánh Diều Bài Các Thiết Bị Vào Ra, Giáo án PowerPoint Tin 7 Cánh diều bài Các thiết bị vào ra được soạn dưới dạng file pptx gồm 22 slide. Các bạn xem và tải về ở dưới.
 10. Yopovn

  Giáo Án PowerPoint Tin 7 Cánh Diều Bài Thực Hành Với Các Thiết Bị Vào Ra

  Giáo Án PowerPoint Tin 7 Cánh Diều Bài Thực Hành Với Các Thiết Bị Vào Ra Giáo Án PowerPoint Tin 7 Cánh Diều Bài Thực Hành Với Các Thiết Bị Vào Ra, Giáo án PowerPoint Tin 7 Cánh diều bài Thực hành với các thiết bị vào ra được soạn dưới dạng file pptx gồm 19 slide. Các bạn xem và tải về ở dưới.
 11. Yopovn

  Giáo Án PowerPoint Tin 7 Cánh Diều Bài Một Số Chức Năng Của Hệ Điều Hành

  Giáo Án PowerPoint Tin 7 Cánh Diều Bài Một Số Chức Năng Của Hệ Điều Hành Giáo Án PowerPoint Tin 7 Cánh Diều Bài Một Số Chức Năng Của Hệ Điều Hành, Giáo án PowerPoint Tin 7 Cánh diều bài Một số chức năng của hệ điều hành được soạn dưới dạng file pptx gồm 23 slide. Các bạn xem và tải về ở dưới.
 12. Yopovn

  Giáo Án PowerPoint Tin 7 Cánh Diều Bài Thực Hành Khám Phá Trình Quản Lí Hệ Thống Tệp

  Giáo Án PowerPoint Tin 7 Cánh Diều Bài Thực Hành Khám Phá Trình Quản Lí Hệ Thống Tệp Giáo Án PowerPoint Tin 7 Cánh Diều Bài Thực Hành Khám Phá Trình Quản Lí Hệ Thống Tệp, Giáo án PowerPoint Tin 7 Cánh diều bài Thực hành khám phá trình quản lí hệ thống tệp được soạn dưới dạng file pptx gồm 17...
 13. Yopovn

  Giáo Án PowerPoint Tin 7 Cánh Diều Bài Thực Hành Thao Tác Với Tệp Và Thư Mục

  Giáo Án PowerPoint Tin 7 Cánh Diều Bài Thực Hành Thao Tác Với Tệp Và Thư Mục Giáo Án PowerPoint Tin 7 Cánh Diều Bài Thực Hành Thao Tác Với Tệp Và Thư Mục, Giáo án PowerPoint Tin 7 Cánh diều bài Thực hành thao tác với tệp và thư mục được soạn dưới dạng file pptx gồm 14 slide. Các bạn xem và tải...
 14. Yopovn

  Giáo Án PowerPoint Tin 7 Cánh Diều Bài Giới Thiệu Mạng Xã Hội

  Giáo Án PowerPoint Tin 7 Cánh Diều Bài Giới Thiệu Mạng Xã Hội Giáo Án PowerPoint Tin 7 Cánh Diều Bài Giới Thiệu Mạng Xã Hội, Giáo án PowerPoint Tin 7 Cánh diều bài Giới thiệu mạng xã hội được soạn dưới dạng file pptx gồm 25 slide. Các bạn xem và tải về ở dưới.
 15. Yopovn

  Giáo Án PowerPoint Tin 7 Cánh Diều Bài Thực Hành Sử Dụng Mạng Xã Hội

  Giáo Án PowerPoint Tin 7 Cánh Diều Bài Thực Hành Sử Dụng Mạng Xã Hội Giáo Án PowerPoint Tin 7 Cánh Diều Bài Thực Hành Sử Dụng Mạng Xã Hội, Giáo án PowerPoint Tin 7 Cánh diều bài Thực hành sử dụng mạng xã hội được soạn dưới dạng file pptx gồm 16 slide. Các bạn xem và tải về ở dưới.
 16. Yopovn

  Giáo Án PowerPoint Tin 7 Cánh Diều Bài Trao Đổi Thông Tin Trên Mạng Xã Hội

  Giáo Án PowerPoint Tin 7 Cánh Diều Bài Trao Đổi Thông Tin Trên Mạng Xã Hội Giáo Án PowerPoint Tin 7 Cánh Diều Bài Trao Đổi Thông Tin Trên Mạng Xã Hội, Giáo án PowerPoint Tin 7 Cánh diều bài Trao đổi thông tin trên mạng xã hội được soạn dưới dạng file pptx gồm 25 slide. Các bạn xem và tải về ở dưới.
 17. Yopovn

  Giáo Án PowerPoint Tin 7 Cánh Diều Bài Ứng Xử Có Văn Hóa Khi Giao Tiếp Qua Mạng

  Giáo Án PowerPoint Tin 7 Cánh Diều Bài Ứng Xử Có Văn Hóa Khi Giao Tiếp Qua Mạng Giáo Án PowerPoint Tin 7 Cánh Diều Bài Ứng Xử Có Văn Hóa Khi Giao Tiếp Qua Mạng, Giáo án PowerPoint Tin 7 Cánh diều bài Ứng xử có văn hóa khi giao tiếp qua mạng được soạn dưới dạng file pptx gồm 17 slide. Các bạn...
 18. Yopovn

  Giáo Án PowerPoint Tin 7 Cánh Diều Bài Làm Quen Với Bảng Tính Điện Tử

  Giáo Án PowerPoint Tin 7 Cánh Diều Bài Làm Quen Với Bảng Tính Điện Tử Giáo Án PowerPoint Tin 7 Cánh Diều Bài Làm Quen Với Bảng Tính Điện Tử, Giáo án PowerPoint Tin 7 Cánh diều bài Làm quen với bảng tính điện tử được soạn dưới dạng file pptx gồm 33 slide. Các bạn xem và tải về ở dưới.
 19. Yopovn

  Giáo Án PowerPoint Tin 7 Cánh Diều Bài Ứng Xử Tránh Rủi Ro Trên Mạng

  Giáo Án PowerPoint Tin 7 Cánh Diều Bài Ứng Xử Tránh Rủi Ro Trên Mạng Giáo Án PowerPoint Tin 7 Cánh Diều Bài Ứng Xử Tránh Rủi Ro Trên Mạng, Giáo án PowerPoint Tin 7 Cánh diều bài Ứng xử tránh rủi ro trên mạng được soạn dưới dạng file pptx gồm 20 slide. Các bạn xem và tải về ở dưới.
 20. Yopovn

  Giáo Án PowerPoint Tin 7 Cánh Diều Bài Làm Quen Với Trang Tính

  Giáo Án PowerPoint Tin 7 Cánh Diều Bài Làm Quen Với Trang Tính Giáo Án PowerPoint Tin 7 Cánh Diều Bài Làm Quen Với Trang Tính, Giáo án PowerPoint Tin 7 Cánh diều bài Làm quen với trang tính được soạn dưới dạng file pptx gồm 39 slide. Các bạn xem và tải về ở dưới.
Top
ĐÃ PHÁT HIỆN RA TRÌNH DUYỆT CHĂN QUẢNG CÁO!

Chúng tôi hiểu, quảng cáo thật khó chịu!!

Chắc chắn, phần mềm hoặc trình duyệt chặn quảng cáo thực hiện công việc tuyệt vời trong việc chặn quảng cáo, nhưng nó cũng chặn các tính năng hữu ích trên trang web của chúng tôi. Để có trải nghiệm trang web tốt nhất, vui lòng tắt AdBlocker của bạn...

Tôi Đã Tắt AdBlock    Không, cám ơn