góp ý sgk tin 6

 1. Yopovn

  GÓP Ý SGK LỚP 7 TẤT CẢ CÁC MÔN

  GÓP Ý SGK LỚP 7 TẤT CẢ CÁC MÔN được soạn dưới dạng file word gồm các thư mục trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.
 2. Yopovn

  GÓP Ý SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4 CÁNH DIỀU, CHÂN TRỜI SÁNG TẠO, KẾT NỐI TRI THỨC ĐỦ MÔN

  GÓP Ý SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4 CÁNH DIỀU, CHÂN TRỜI SÁNG TẠO, KẾT NỐI TRI THỨC ĐỦ MÔN được soạn dưới dạng file word gồm 3 file trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.
 3. Yopovn

  GÓP Ý SGK LỚP 4 MÔN TIẾNG VIỆT CẢ 3 BỘ SÁCH

  GÓP Ý SGK LỚP 4 MÔN TIẾNG VIỆT CẢ 3 BỘ SÁCH được soạn dưới dạng file word gồm 8 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới. Góp ý bản mẫu sách giáo khoa lớp 4 Họ và tên giáo viên:…………………….. Đơn vị: Trường Tiểu học……………….. Huyện/TX/TP: …………………………. PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4...
 4. Yopovn

  TUYỂN TẬP PHIẾU GÓP Ý SGK LỚP 8 CÁC MÔN, CÁC BỘ MỚI NHẤT

  TUYỂN TẬP PHIẾU GÓP Ý SGK LỚP 8 CÁC MÔN, CÁC BỘ MỚI NHẤT được soạn dưới dạng file word gồm các file trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.
 5. Yopovn

  TUYỂN TẬP GÓP Ý SGK LỚP 4 CÁC MÔN, CÁC BỘ MỚI NHẤT

  TUYỂN TẬP GÓP Ý SGK LỚP 4 CÁC MÔN, CÁC BỘ MỚI NHẤT được soạn dưới dạng file word gồm các file trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.
 6. Yopovn

  Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 8 MÔN GDCD MỚI NHẤT Trường THCS Nguyễn Hữu Tiến

  Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 8 MÔN GDCD MỚI NHẤT Trường THCS Nguyễn Hữu Tiến được soạn dưới dạng file word gồm 3 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới. Trường THCS Nguyễn Hữu Tiến PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8 MÔN/PHÂN MÔN: GDCD 8 1. Bộ sách “Cánh diều” Tên bài Trang/ dòng...
 7. Yopovn

  Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 8 môn toán NĂM 2023 - 2024 TẢI NHIỀU SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC

  Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 8 môn toán NĂM 2023 - 2024 TẢI NHIỀU SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC được soạn dưới dạng file word gồm 3 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới. PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA Môn: Toán ; Lớp: 8 Họ tên: ……….. Đơn vị công tác: PTDTBT Tiểu học và THCS Mường Bang Nội dung...
 8. Yopovn

  PHIẾU Góp ý sgk lớp 4 môn công nghệ CHƯƠNG TRÌNH MỚI NĂM 2023 - 2024

  Góp ý sgk lớp 4 môn công nghệ CHƯƠNG TRÌNH MỚI NĂM 2023 - 2024 được soạn dưới dạng file word gồm 2 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới. UBND HUYỆN……. TRƯỜNG TH ….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4 MÔN CÔNG NGHỆ...
 9. Yopovn

  Góp ý sgk lớp 4 môn lịch sử, địa lý CẢ 3 BỘ KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DIỀU, CHÂN TRỜI SÁNG TẠO MỚI NHẤT NĂM 2022 - 2023

  Góp ý sgk lớp 4 môn lịch sử, địa lý CẢ 3 BỘ KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DIỀU, CHÂN TRỜI SÁNG TẠO MỚI NHẤT NĂM 2022 - 2023 được soạn dưới dạng file word gồm 6 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới. UBND HUYỆN………. TRƯỜNG TH…… PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4 MÔN: Lịch sử & Địa lí (Kết nối...
 10. Yopovn

  PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8 MÔN: Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp NĂM 2022 - 2023

  PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8 MÔN: Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp NĂM 2022 - 2023 được soạn dưới dạng file word gồm 2 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới. PHÒNG GDĐT PHỦ LÝ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS ĐINH XÁ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU GÓP Ý...
 11. Yopovn

  Góp ý sgk lớp 4, nhận xét môn thể dục lớp 4 MỚI NHẤT

  Góp ý sgk lớp 4, nhận xét môn thể dục lớp 4 MỚI NHẤT được soạn dưới dạng file word gồm 3 FILE đủ bộ cánh diều, chân trời sáng tạo, kntt. Các bạn xem và tải về ở dưới. XEM THÊM: https://yopovn.com/threads/sach-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song-lop-4-chuong-trinh-moi-link-driver.36984/...
 12. Yopovn

  HƯỚNG DẪN GIÁO VIÊN THAM GIA GÓP Ý NỘI DUNG SGK LỚP 4, 8, 11 năm 2022 – 2023 ONLINE

  HƯỚNG DẪN GIÁO VIÊN THAM GIA GÓP Ý NỘI DUNG SGK LỚP 4, 8, 11 năm 2022 – 2023 ONLINE., HƯỚNG DẪN GIÁO VIÊN THAM GIA GÓP Ý NỘI DUNG SGK LỚP 4, 8, 11 năm 2022 – 2023 Phụ lục III HƯỚNG DẪN GIÁO VIÊN THAM GIA GÓP Ý NỘI DUNG SGK LỚP 4, 8, 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018 Kèm theo Công văn...
 13. Yopovn

  Góp ý chương trình giáo dục phổ thông 2018 lớp 8 CÁC MÔN MỚI NHẤT

  Góp ý chương trình giáo dục phổ thông 2018 lớp 8 CÁC MÔN MỚI NHẤT, Góp ý sách giáo khoa môn toán BẢN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8 THEO CTGDPT 2018 Mẫu nhận xét góp ý sách giáo khoa Tên bộ sách Sách Cánh diều Sách Chân trời sáng tạo Sách kết nối tri thức và cuộc sống Sách...
 14. Yopovn

  Góp ý chương trình sách giáo khoa mới LỚP 4 các môn

  Góp ý chương trình sách giáo khoa mới LỚP 4 các môn, Tổng hợp các bản góp ý sách giáo khoa lớp 4 ,sách kết nối tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều mới thầy cô thâm khảo. PHỤ LỤC 3. Mẫu Phiếu góp ý bản mẫu sách giáo khoa lớp 4 (Đính kèm Công văn số 3208/SGDĐT-GDTHMN ngày 21 tháng 10 năm...
 15. Yopovn

  Góp ý bản mẫu sách giáo khoa lớp 4 CÁC MÔN NĂM 2022 - 2023 UPDATE

  Góp ý bản mẫu sách giáo khoa lớp 4 CÁC MÔN NĂM 2022 - 2023 UPDATE Góp ý bản mẫu sách giáo khoa lớp 4 CÁC MÔN NĂM 2022 - 2023 UPDATE được soạn dưới dạng file word gồm các file trang. Các bạn xem và tải về ở dưới. Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 4 ( Năm Học 2022 - 2023 )...
 16. Yopovn

  Góp ý dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung các thông tư số 1 2 3 4 /2021/TT-BGDĐT

  Góp ý dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung các thông tư số 1 2 3 4 /2021/TT-BGDĐT YOPOVN xin gửi Góp ý dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung các thông tư số 1 2 3 4 /2021/TT-BGDĐT đến quý thầy cô. Đây là bộ Góp ý dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung các thông tư số 1 2 3 4 /2021/TT-BGDĐT.... BIÊN BẢN...
 17. Yopovn

  Phiếu góp ý bản mẫu sách giáo khoa lớp 10 MÔN VĂN

  Phiếu góp ý bản mẫu sách giáo khoa lớp 10 MÔN VĂN YOPOVN xin gửi đến quý thầy cô Phiếu góp ý bản mẫu sách giáo khoa lớp 10 MÔN VĂN. Tìm kiếm có liên quan Phiếu góp ý bản mẫu sách giáo khoa Góp ý sách giáo khoa lớp 10 Cánh Diều Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 10 Biên bản lựa chọn sách giáo...
 18. Yopovn

  Nhận xét sgk tiếng anh 7 mới - NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 7 Môn: TIẾNG ANH

  Nhận xét sgk tiếng anh 7 mới - NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 7 Môn: TIẾNG ANH YOPOVN xin gửi đến quý thầy cô Nhận xét sgk tiếng anh 7 mới - NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 7 Môn: TIẾNG ANH. Tìm kiếm có liên quan Nhận xét sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới Bản...
 19. Yopovn

  Nhận xét sách giáo khoa toán 7 mới: (Dựa trên 3 chủ đề: Số-Đại số; Hình học và Thống kê-xác xuất đã phân tích trước đó)

  Nhận xét sách giáo khoa toán 7 mới: (Dựa trên 3 chủ đề: Số-Đại số; Hình học và Thống kê-xác xuất đã phân tích trước đó) YOPOVN xin gửi đến quý thầy cô Nhận xét sách giáo khoa toán 7 mới: (Dựa trên 3 chủ đề: Số-Đại số; Hình học và Thống kê-xác xuất đã phân tích trước đó). Tìm kiếm có liên quan...
 20. Yopovn

  HỒ SƠ CHỌN SGK NGỮ VĂN LỚP 10 NĂM 2022 MỚI NHẤT

  HỒ SƠ CHỌN SGK NGỮ VĂN LỚP 10 NĂM 2022 MỚI NHẤT YOPOVN xin gửi đến quý thầy cô HỒ SƠ CHỌN SGK NGỮ VĂN LỚP 10 NĂM 2022 MỚI NHẤT. Tìm kiếm có liên quan SGK Ngữ Văn 10 Tập 1 Ngữ văn 10 tập 1 Sách Ngữ Văn Lớp 10 Tập 2 Online Sách Ngữ Văn Lớp 10 Tập 2 PDF Soạn văn 10 ngữ văn 10 tập 1 (bài 1)...
Top
ĐÃ PHÁT HIỆN RA TRÌNH DUYỆT CHĂN QUẢNG CÁO!

Chúng tôi hiểu, quảng cáo thật khó chịu!!

Chắc chắn, phần mềm hoặc trình duyệt chặn quảng cáo thực hiện công việc tuyệt vời trong việc chặn quảng cáo, nhưng nó cũng chặn các tính năng hữu ích trên trang web của chúng tôi. Để có trải nghiệm trang web tốt nhất, vui lòng tắt AdBlocker của bạn...

Tôi Đã Tắt AdBlock    Không, cám ơn