học đàn mandolin

  1. Yopovn

    TÀI LIỆU TÀI LIỆU HỌC ĐÀN Mandolin : Phương pháp tự học đàn Mandolin PDF

    TÀI LIỆU HỌC ĐÀN Mandolin : Phương pháp tự học đàn Mandolin PDF Phương pháp tự học đàn Mandolin bao gồm các bài học về nhạc lý và bài tập thực hành xen vào nhau từ thấp đến cao. Giúp cho học viên làm quen dần và phải thực hiền đầy đủ các bài tập từ thấp đến cao này, nếu các bạn chi đọc thoáng...
Top