hợp âm 7 piano

  1. Yopovn

    Ý nghĩa của các hợp âm và các ký hiệu

    Ý nghĩa của các hợp âm và các ký hiệu Major chords (hợp âm trưởng): ví dụ Bb, C, G, A Minor chords (hợp âm thứ): ví dụ Bm, C#m, Abm Seventh chords (hợp âm 7): ví dụ C7, E7, Em7, Bm7, CM7, DM7. Khác nhau giữa hợp âm 7 thứ và hợp âm 7 trưởng (M7) là hợp âm 7 thì nốt thứ 7 cách nốt gốc 1 cung, còn...
  2. Yopovn

    KIẾN THỨC HỢP ÂM LÀ GÌ? các hợp âm trong âm nhạc

    HỢP ÂM LÀ GÌ? các hợp âm trong âm nhạc Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về hợp âm, cách thành lập chúng và những dạng hợp âm phổ biến nhất. Hợp âm là gì? Trong âm nhạc, hợp âm là sự kết hợp của ba hoặc nhìu hơn các nốt nhạc khi chơi với nhau. Tùy vào mục đích và cách chơi mà hợp âm...
Top