hợp âm cm guitar

  1. Yopovn

    KIẾN THỨC Hướng dẫn tìm các hợp âm cơ bản của một gam

    Hướng dẫn tìm các hợp âm cơ bản của một gam Trong một thang âm (cung, giọng) bất kì ta có thể tìm được các hợp âm tương ứng, trong một thang âm sẽ có 7 nốt nhạc, sẽ có 6 hợp âm cơ bản khác nhau, để tìm được các hợp âm này chúng ta có thể dựa vào phương pháp sau: Đầu tiên xác định hợp âm chủ...
Top