kế hoạch tư vấn hỗ trợ học sinh thcs violet

  1. Yopovn

    Kế hoạch tư vấn hỗ trợ học sinh trong dạy học và giáo dục NĂM 2021 - 2022 MỚI NHẤT

    Kế hoạch tư vấn hỗ trợ học sinh trong dạy học và giáo dục NĂM 2021 - 2022 MỚI NHẤT KẾ HOẠCH TƯ VẤN, HỖ TRỢ HỌC SINH TRONG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC VÀ DẠY HỌC Giáo viên: Nguyễn Thu Thủy 1. Xác định khó khăn của nhóm HS trong hoạt động giáo dục và dạy học Khó khăn trong giao tiếp: HS-GV Thiếu tự...
Top