lý thuyết âm nhạc nâng cao

  1. Yopovn

    KIẾN THỨC LÝ THUYẾT ÂM NHẠC CƠ BẢN CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU – HƯỚNG DẪN ĐẦY ĐỦ

    LÝ THUYẾT ÂM NHẠC CƠ BẢN CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU – HƯỚNG DẪN ĐẦY ĐỦ Hướng dẫn lý thuyết âm nhạc cơ bản này xem xét các khái niệm cơ bản mà các nhạc sĩ sử dụng để hiểu, phân tích và tạo ra âm nhạc. MỤC LỤC Lý thuyết âm nhạc là gì? Làm thế nào để học lý thuyết âm nhạc? Harmony trong âm nhạc là...
  2. Yopovn

    TÀI LIỆU Lý thuyết âm nhạc cơ bản PDF

    Lý thuyết âm nhạc cơ bản PDF Tác giả: V.A. Va-Khra-Me-Ep Nxb: Âm Nhạc Năm: 2001 Ngôn Ngữ: Tiếng Việt Định dạng: pdf Những kiến thức cơ bản về nhạc lý Nhạc lý cơ bản cho người mới học piano SÁCH Tập bài hát lớp 2 pdf
Top