méthode rose giá

  1. Yopovn

    TÀI LIỆU File PDF Giáo trình âm nhạc cơ bản Methode Rose

    File PDF Giáo trình âm nhạc cơ bản Methode Rose Methode Rose là tập giáo trình hướng dẫn học đàn Piano bao gồm những nội dung sau: Chương 1: Những kiến thức âm nhạc cơ bản quan trọng mà mọi người cần biết. Ngoài ra, sách còn diễn giãi một cách khoa học về cây đàn Piano, đồng thời cung cấp cho...
Top