nhịp 2/4 đánh điệu gì

  1. Yopovn

    KIẾN THỨC Nhịp 2/4 là gì?

    Nhịp 2/4 Có 2 phách, trong đó phách 1 mạnh và phách 2 nhẹ Trường độ của mỗi phách tương đương với 1 nốt đen Thường dùng trong các ca khúc thiếu nhi hoặc hành khúc vì tiết tấu hợp với tự nhiên của con người
  2. Yopovn

    HỎI ĐÁP Nhịp 2/4; Nhịp 3/4; Nhịp 4/4 là gì?

    Nhịp 2/4; Nhịp 3/4; Nhịp 4/4 là gì? Nhịp 2/4: gồm hai phách mỗi phách bằng 1 nốt đen phách thứ nhất mạnh, phách thứ hai nhẹ. Nhịp 3/4: gồm ba phách mỗi phách bằng một nốt đen phách thứ nhất mạnh, phách thứ và phách thứ 3 nhẹ. Nhịp 4/4: gồm 4 phách mỗi phách bằng một nốt đen Phách...
Top