nhịp 3/4 chơi điệu gì

  1. Yopovn

    KIẾN THỨC Nhịp 3/4 là gì?

    Nhịp 3/4 Có 3 phách, trong đó phách 1 mạnh và 2 phách sau nhẹ Trường độ của mỗi phách tương đương với 1 nốt đen Thường dùng trong các bản nhạc mang tính chất nhịp nhàng vui tươi, sinh động
  2. Yopovn

    HỎI ĐÁP Nhịp 2/4; Nhịp 3/4; Nhịp 4/4 là gì?

    Nhịp 2/4; Nhịp 3/4; Nhịp 4/4 là gì? Nhịp 2/4: gồm hai phách mỗi phách bằng 1 nốt đen phách thứ nhất mạnh, phách thứ hai nhẹ. Nhịp 3/4: gồm ba phách mỗi phách bằng một nốt đen phách thứ nhất mạnh, phách thứ và phách thứ 3 nhẹ. Nhịp 4/4: gồm 4 phách mỗi phách bằng một nốt đen Phách...
Top