nhịp 3/8 là gì

  1. Yopovn

    KIẾN THỨC Nhịp 3/8 là gì?

    Nhịp 3/8 Có 3 phách, trong đó phách 1 mạnh và 2 phách sau nhẹ Trường độ của mỗi phách tương đương với 1 móc đơn
  2. Yopovn

    GIẢI BÀI TẬP Giải bài tập âm nhạc lớp 6 – Tiết 6: Ôn tập bài hát Vui bước trên đường xa – Nhạc lý Nhịp và phách, Nhịp 2/4, TĐN số 2

    Giải bài tập âm nhạc lớp 6 – Tiết 6: Ôn tập bài hát Vui bước trên đường xa – Nhạc lý Nhịp và phách, Nhịp 2/4, TĐN số 2...
Top