nốt nhạc cho người mới học

  1. Yopovn

    TÀI LIỆU Nhạc lý cơ bản cho người mới học piano - Bài giảng Nhạc lý cho bé học đàn Piano

    Nhạc lý cơ bản cho người mới học piano - Bài giảng Nhạc lý cho bé học đàn Piano "Bài giảng Nhạc lý cho bé học đàn Piano" được biên soạn với mục tiêu cung cấp các kiến thức về những điều cơ bản về nhạc lý cho bé học đàn piano; trong âm nhạc có 4 yếu tố chính; cao độ trong nhạc lý piano; âm sắc...
Top