sáng kiến kinh nghiệm cấp 3

 1. Yopovn

  BIỆN PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC GIẢNG DẠY MÔN ĐỊA LÍ 9 TẠI TRƯỜNG TH&THCS LỘC HÒA

  BIỆN PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC GIẢNG DẠY MÔN ĐỊA LÍ 9 TẠI TRƯỜNG TH&THCS LỘC HÒA được soạn dưới dạng file word gồm 13 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới. PHÒNG GD&ĐT PHÚ LỘC TRƯỜNG TH&THCS LỘC HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Lộc Hòa...
 2. Yopovn

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÍCH HỢP KIẾN THỨC LIÊN MÔN ĐỂ GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT TIẾT DẠY BÀI 8 - NĂNG ĐỘNG SÁNG TẠO MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 9

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÍCH HỢP KIẾN THỨC LIÊN MÔN ĐỂ GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT TIẾT DẠY BÀI 8 - NĂNG ĐỘNG SÁNG TẠO MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 33 được soạn dưới dạng file word gồm 9 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới. SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÍCH HỢP KIẾN THỨC LIÊN MÔN ĐỂ GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT TIẾT...
 3. Yopovn

  POWERPOINT BIỆN PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC GIẢNG DẠY Tổ chức hoạt động học tập trải nghiệm sáng tạo môn giáo dục công dân THCS

  POWERPOINT BIỆN PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC GIẢNG DẠY Tổ chức hoạt động học tập trải nghiệm sáng tạo môn giáo dục công dân THCS được soạn dưới dạng file word, PPTX gồm 2 file trang. Các bạn xem và tải về ở dưới. BÁO CÁO BIỆN PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC GIẢNG...
 4. Yopovn

  BÁO CÁO MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC HỌC SINH CHẬM TIẾN VƯƠN LÊN TRONG HỌC TẬP KHỐI THCS

  BÁO CÁO MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC HỌC SINH CHẬM TIẾN VƯƠN LÊN TRONG HỌC TẬP KHỐI THCS được soạn dưới dạng file word gồm 7 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới. BÁO CÁO MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC HS CHẬM TIẾN VƯƠN LÊN TRONG HỌC TẬP Kính thưa ban giám khảo! thưa các đồng chí. Tôi là Trịnh Thị...
 5. Yopovn

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Vận dụng một số phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực trong giảng dạy môn Giáo dục công dân lớp 6 ở THCS

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Vận dụng một số phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực trong giảng dạy môn Giáo dục công dân lớp 6 ở THCS được soạn dưới dạng file word gồm 22 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới. PHẦN MỞ DẦU 1. Bối cảnh của sáng kiến Giáo dục phổ thông nước ta đang thực hiện bước...
 6. Yopovn

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP TRONG CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH Trường THPT Phạm Phú Thứ

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP TRONG CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH Trường THPT Phạm Phú Thứ được soạn dưới dạng file word gồm 23 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới. Tên đề tài : GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP TRONG CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ...
 7. Yopovn

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM VỚI BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HỌC SINH YẾU, KÉM

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM VỚI BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HỌC SINH YẾU, KÉM được soạn dưới dạng file word gồm 15 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới. SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM VỚI BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HỌC SINH YẾU, KÉM A.Phần mở đầu I/ Lí do chọn đề tài...
 8. Yopovn

  GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP TRONG CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH THPT

  GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP TRONG CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH THPT được soạn dưới dạng file word gồm 23 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới. Tên đề tài : GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP TRONG CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ I. Lý do chọn đề tài Giáo viên chủ...
 9. Yopovn

  POWERPOINT BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TƯ VẤN TÂM LÍ HỌC ĐƯỜNG CHO HỌC SINH THCS MỚI NHẤT

  POWERPOINT BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TƯ VẤN TÂM LÍ HỌC ĐƯỜNG CHO HỌC SINH THCS MỚI NHẤT được soạn dưới dạng file PPTX gồm 28 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới. XEM THÊM...
 10. Yopovn

  Đổi mới phương pháp giảng dạy ngữ pháp Tiếng Anh ở trường Trung học phổ thông nhằm phát huy năng lực học sinh

  Đổi mới phương pháp giảng dạy ngữ pháp Tiếng Anh ở trường Trung học phổ thông nhằm phát huy năng lực học sinh được soạn dưới dạng file word gồm 37 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới. THUYẾT MINH MÔ TẢ GIẢI PHÁP VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN SÁNG KIẾN 1. Tên sáng kiến: “Đổi mới phương pháp giảng dạy...
 11. Yopovn

  Sử dụng hiệu quả một số phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực trong giảng dạy môn địa lý THPT

  Sử dụng hiệu quả một số phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực trong giảng dạy môn địa lý THPT được soạn dưới dạng file word gồm 3 file trang. Các bạn xem và tải về ở dưới. Tên sáng kiến: Sử dụng hiệu quả một số phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực trong giảng dạy môn Địa lí Trung học phổ...
 12. Yopovn

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TẠO HỨNG THÚ CHO HỌC SINH TRONG TIẾT SINH HOẠT LỚP Ở TRƯỜNG THPT

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TẠO HỨNG THÚ CHO HỌC SINH TRONG TIẾT SINH HOẠT LỚP Ở TRƯỜNG THPT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TẠO HỨNG THÚ CHO HỌC SINH TRONG TIẾT SINH HOẠT LỚP Ở TRƯỜNG THPT được soạn dưới dạng file word gồm 35 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới. MÔ...
 13. Yopovn

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Tích hợp kiến thức lịch sử vào giảng dạy môn GDCD 9 tại trường THCS.

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Tích hợp kiến thức lịch sử vào giảng dạy môn GDCD 9 tại trường THCS. SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Tích hợp kiến thức lịch sử vào giảng dạy môn GDCD 9 tại trường THCS được soạn dưới dạng file word gồm 15 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới. DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT THCS...
 14. Yopovn

  POWERPOINT BÁO CÁO BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY: Giúp học sinh lớp 9 làm tốt một số dạng đề nghị luận cơ bản NĂM 2022 - 2023

  POWERPOINT BÁO CÁO BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY: Giúp học sinh lớp 9 làm tốt một số dạng đề nghị luận cơ bản NĂM 2022 - 2023 POWERPOINT BÁO CÁO BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY: Giúp học sinh lớp 9 làm tốt một số dạng đề nghị luận cơ bản NĂM 2022 - 2023 được soạn dưới dạng...
 15. Yopovn

  MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TẠO HỨNG THÚ CHO HỌC SINH TRONG TIẾT SINH HOẠT LỚP Ở TRƯỜNG THPT

  MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TẠO HỨNG THÚ CHO HỌC SINH TRONG TIẾT SINH HOẠT LỚP Ở TRƯỜNG THPT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TẠO HỨNG THÚ CHO HỌC SINH TRONG TIẾT SINH HOẠT LỚP Ở TRƯỜNG THPT được soạn dưới dạng file word gồm 35 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.
 16. Yopovn

  85+ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM THPT CÁC MÔN MỚI NHẤT NĂM 2022 - 2023 UPDATE LINK DRIVER

  85+ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM THPT CÁC MÔN MỚI NHẤT NĂM 2022 - 2023 UPDATE LINK DRIVER 85+ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM THPT CÁC MÔN MỚI NHẤT NĂM 2022 - 2023 UPDATE LINK DRIVER ,, Sáng kiến kinh nghiệm năm 2022 - 2023 được soạn dưới dạng file THƯ MỤC gồm các file trang. Các bạn xem và tải về ở dưới...
 17. Yopovn

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN TIN HỌC BẬC THCS: Ứng dụng Scratch vào giảng dạy lập trình cho học sinh trung học cơ sở.

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN TIN HỌC BẬC THCS: Ứng dụng Scratch vào giảng dạy lập trình cho học sinh trung học cơ sở. SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN TIN HỌC BẬC THCS: Ứng dụng Scratch vào giảng dạy lập trình cho học sinh trung học cơ sở được soạn dưới dạng file word gồm 14 trang. Các bạn xem và tải về...
 18. Yopovn

  Sáng kiến Kinh Nghiệm: Phương pháp tập luyện thể dục thể thao và giáo dục thể chất phát huy tính tích cực học tập môn Thể dục của học sinh THCS

  Sáng kiến Kinh Nghiệm: Phương pháp tập luyện thể dục thể thao và giáo dục thể chất phát huy tính tích cực học tập môn Thể dục của học sinh THCS Sáng kiến Kinh Nghiệm: Phương pháp tập luyện thể dục thể thao và giáo dục thể chất phát huy tính tích cực học tập môn Thể dục của học sinh THCS được...
 19. Yopovn

  POWERPOINT Biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn văn THPT MỚI NHẤT

  POWERPOINT Biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn văn THPT POWERPOINT Biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn văn THPT được soạn dưới dạng file PPTX gồm 30 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.
 20. Yopovn

  BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY MÔN GDCD KHỐI THCS

  BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY MÔN GDCD KHỐI THCS BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY MÔN GDCD KHỐI THCS được soạn dưới dạng file word gồm 12 trang. Các bạn xem và tải biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy môn gdcd....về ở dưới.
Top
ĐÃ PHÁT HIỆN RA TRÌNH DUYỆT CHĂN QUẢNG CÁO!

Chúng tôi hiểu, quảng cáo thật khó chịu!!

Chắc chắn, phần mềm hoặc trình duyệt chặn quảng cáo thực hiện công việc tuyệt vời trong việc chặn quảng cáo, nhưng nó cũng chặn các tính năng hữu ích trên trang web của chúng tôi. Để có trải nghiệm trang web tốt nhất, vui lòng tắt AdBlocker của bạn...

Tôi Đã Tắt AdBlock    Không, cám ơn