sáng kiến kinh nghiệm lớp 12 môn vật lý

 1. Yopovn

  GIẢI PHÁP LOẠI BỎ NHỮNG BIỂU HIỆN CHIA RẺ VÀ PHÁT HUY TINH THẦN ĐOÀN KẾT TRONG LỚP 12A2

  GIẢI PHÁP LOẠI BỎ NHỮNG BIỂU HIỆN CHIA RẺ VÀ PHÁT HUY TINH THẦN ĐOÀN KẾT TRONG LỚP 12A2 GIẢI PHÁP LOẠI BỎ NHỮNG BIỂU HIỆN CHIA RẺ VÀ PHÁT HUY TINH THẦN ĐOÀN KẾT TRONG LỚP 12A2 được soạn dưới dạng file word gồm 11 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới. GIẢI PHÁP: “LOẠI BỎ NHỮNG BIỂU HIỆN CHIA RẺ...
 2. Yopovn

  Đề tài sáng kiến kinh nghiệm môn địa lí 12: Đề tài chỉ áp dụng ở môn Địa lý lớp 12 trong chương trình trung học phổ thông cả sách cơ bản và nâng cao.

  Đề tài sáng kiến kinh nghiệm môn địa lí 12: Đề tài chỉ áp dụng ở môn Địa lý lớp 12 trong chương trình trung học phổ thông cả sách cơ bản và nâng cao. Đề tài sáng kiến kinh nghiệm môn địa lí 12: Đề tài chỉ áp dụng ở môn Địa lý lớp 12 trong chương trình trung học phổ thông cả sách cơ bản và nâng...
 3. Yopovn

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN QUANG HÌNH HỌC LỚP 9

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN QUANG HÌNH HỌC LỚP 9 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN QUANG HÌNH HỌC LỚP 9 được soạn dưới dạng file word gồm 12 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.
 4. Yopovn

  Sáng kiến kinh nghiệm chuyên đề giải các bài toán về mạch điện hỗn hợp không tường minh

  Sáng kiến kinh nghiệm chuyên đề giải các bài toán về mạch điện hỗn hợp không tường minh Sáng kiến kinh nghiệm chuyên đề giải các bài toán về mạch điện hỗn hợp không tường minh được soạn dưới dạng file word gồm 19 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.
 5. Yopovn

  Sáng kiến kinh nghiệm về giải bài tập định lượng môn vật lý ở trường trung học cơ sở

  Sáng kiến kinh nghiệm về giải bài tập định lượng môn vật lý ở trường trung học cơ sở Sáng kiến kinh nghiệm về giải bài tập định lượng môn vật lý ở trường trung học cơ sở được soạn dưới dạng file word gồm 11 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.
 6. Yopovn

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN ĐIỆN MỘT CHIỀU LỚP 9

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN ĐIỆN MỘT CHIỀU LỚP 9 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN ĐIỆN MỘT CHIỀU LỚP 9 được soạn dưới dạng file word gồm 7 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.
 7. Yopovn

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM QUẢN LÍ VÀ HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC TỐT TIẾT THỰC HÀNH ĐIỆN HỌC VẬT LÝ 7

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM QUẢN LÍ VÀ HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC TỐT TIẾT THỰC HÀNH ĐIỆN HỌC VẬT LÝ 7 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM QUẢN LÍ VÀ HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC TỐT TIẾT THỰC HÀNH ĐIỆN HỌC VẬT LÝ 7 được soạn dưới dạng file word gồm 22 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.
 8. Yopovn

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP NHIỆT HỌC LỚP 8

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP NHIỆT HỌC LỚP 8 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP NHIỆT HỌC LỚP 8 được soạn dưới dạng file word gồm 16 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.
 9. Yopovn

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI BÀI TẬP ĐIỆN HỌC LỚP 9

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI BÀI TẬP ĐIỆN HỌC LỚP 9 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI BÀI TẬP ĐIỆN HỌC LỚP 9 được soạn dưới dạng file word gồm 14 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.
 10. Yopovn

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM LỚP 8 MÔN VẬT LÝ : MỘT SỐ KINH NGHIỆM DẠY DẠNG BÀI TẬP ĐỔ THỊ PHẦN TOÁN CHUYỂN ĐỘNG TRONG VẬT LÍ TRUNG HỌC CƠ SỞ

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM LỚP 8 MÔN VẬT LÝ : MỘT SỐ KINH NGHIỆM DẠY DẠNG BÀI TẬP ĐỔ THỊ PHẦN TOÁN CHUYỂN ĐỘNG TRONG VẬT LÍ TRUNG HỌC CƠ SỞ PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Luật Giáo dục năm 2005 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng qui định rõ “Mục tiêu của...
Top
ĐÃ PHÁT HIỆN RA TRÌNH DUYỆT CHĂN QUẢNG CÁO!

Chúng tôi hiểu, quảng cáo thật khó chịu!!

Chắc chắn, phần mềm hoặc trình duyệt chặn quảng cáo thực hiện công việc tuyệt vời trong việc chặn quảng cáo, nhưng nó cũng chặn các tính năng hữu ích trên trang web của chúng tôi. Để có trải nghiệm trang web tốt nhất, vui lòng tắt AdBlocker của bạn...

Tôi Đã Tắt AdBlock    Không, cám ơn