sáng kiến kinh nghiệm môn vật lý thpt violet

 1. Yopovn

  GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP TRONG CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH THPT

  GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP TRONG CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH THPT được soạn dưới dạng file word gồm 23 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới. Tên đề tài : GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP TRONG CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ I. Lý do chọn đề tài Giáo viên chủ...
 2. Yopovn

  Đổi mới phương pháp giảng dạy ngữ pháp Tiếng Anh ở trường Trung học phổ thông nhằm phát huy năng lực học sinh

  Đổi mới phương pháp giảng dạy ngữ pháp Tiếng Anh ở trường Trung học phổ thông nhằm phát huy năng lực học sinh được soạn dưới dạng file word gồm 37 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới. THUYẾT MINH MÔ TẢ GIẢI PHÁP VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN SÁNG KIẾN 1. Tên sáng kiến: “Đổi mới phương pháp giảng dạy...
 3. Yopovn

  Sử dụng hiệu quả một số phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực trong giảng dạy môn địa lý THPT

  Sử dụng hiệu quả một số phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực trong giảng dạy môn địa lý THPT được soạn dưới dạng file word gồm 3 file trang. Các bạn xem và tải về ở dưới. Tên sáng kiến: Sử dụng hiệu quả một số phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực trong giảng dạy môn Địa lí Trung học phổ...
 4. Yopovn

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TẠO HỨNG THÚ CHO HỌC SINH TRONG TIẾT SINH HOẠT LỚP Ở TRƯỜNG THPT

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TẠO HỨNG THÚ CHO HỌC SINH TRONG TIẾT SINH HOẠT LỚP Ở TRƯỜNG THPT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TẠO HỨNG THÚ CHO HỌC SINH TRONG TIẾT SINH HOẠT LỚP Ở TRƯỜNG THPT được soạn dưới dạng file word gồm 35 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới. MÔ...
 5. Yopovn

  MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TẠO HỨNG THÚ CHO HỌC SINH TRONG TIẾT SINH HOẠT LỚP Ở TRƯỜNG THPT

  MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TẠO HỨNG THÚ CHO HỌC SINH TRONG TIẾT SINH HOẠT LỚP Ở TRƯỜNG THPT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TẠO HỨNG THÚ CHO HỌC SINH TRONG TIẾT SINH HOẠT LỚP Ở TRƯỜNG THPT được soạn dưới dạng file word gồm 35 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.
 6. Yopovn

  85+ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM THPT CÁC MÔN MỚI NHẤT NĂM 2022 - 2023 UPDATE LINK DRIVER

  85+ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM THPT CÁC MÔN MỚI NHẤT NĂM 2022 - 2023 UPDATE LINK DRIVER 85+ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM THPT CÁC MÔN MỚI NHẤT NĂM 2022 - 2023 UPDATE LINK DRIVER ,, Sáng kiến kinh nghiệm năm 2022 - 2023 được soạn dưới dạng file THƯ MỤC gồm các file trang. Các bạn xem và tải về ở dưới...
 7. Yopovn

  POWERPOINT Biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn văn THPT MỚI NHẤT

  POWERPOINT Biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn văn THPT POWERPOINT Biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn văn THPT được soạn dưới dạng file PPTX gồm 30 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.
 8. Yopovn

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN QUANG HÌNH HỌC LỚP 9

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN QUANG HÌNH HỌC LỚP 9 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN QUANG HÌNH HỌC LỚP 9 được soạn dưới dạng file word gồm 12 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.
 9. Yopovn

  Sáng kiến kinh nghiệm chuyên đề giải các bài toán về mạch điện hỗn hợp không tường minh

  Sáng kiến kinh nghiệm chuyên đề giải các bài toán về mạch điện hỗn hợp không tường minh Sáng kiến kinh nghiệm chuyên đề giải các bài toán về mạch điện hỗn hợp không tường minh được soạn dưới dạng file word gồm 19 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.
 10. Yopovn

  Sáng kiến kinh nghiệm về giải bài tập định lượng môn vật lý ở trường trung học cơ sở

  Sáng kiến kinh nghiệm về giải bài tập định lượng môn vật lý ở trường trung học cơ sở Sáng kiến kinh nghiệm về giải bài tập định lượng môn vật lý ở trường trung học cơ sở được soạn dưới dạng file word gồm 11 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.
 11. Yopovn

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN ĐIỆN MỘT CHIỀU LỚP 9

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN ĐIỆN MỘT CHIỀU LỚP 9 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN ĐIỆN MỘT CHIỀU LỚP 9 được soạn dưới dạng file word gồm 7 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.
 12. Yopovn

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM QUẢN LÍ VÀ HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC TỐT TIẾT THỰC HÀNH ĐIỆN HỌC VẬT LÝ 7

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM QUẢN LÍ VÀ HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC TỐT TIẾT THỰC HÀNH ĐIỆN HỌC VẬT LÝ 7 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM QUẢN LÍ VÀ HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC TỐT TIẾT THỰC HÀNH ĐIỆN HỌC VẬT LÝ 7 được soạn dưới dạng file word gồm 22 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.
 13. Yopovn

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP NHIỆT HỌC LỚP 8

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP NHIỆT HỌC LỚP 8 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP NHIỆT HỌC LỚP 8 được soạn dưới dạng file word gồm 16 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.
 14. Yopovn

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI BÀI TẬP ĐIỆN HỌC LỚP 9

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI BÀI TẬP ĐIỆN HỌC LỚP 9 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI BÀI TẬP ĐIỆN HỌC LỚP 9 được soạn dưới dạng file word gồm 14 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.
 15. Yopovn

  12 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN NGỮ VĂN THPT MỚI NHẤT

  12 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN NGỮ VĂN THPT MỚI NHẤT 12 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN NGỮ VĂN THPT MỚI NHẤT được soạn dưới dạng file word gồm 12 FILE trang. Các bạn xem và tải sáng kiến kinh nghiệm môn ngữ văn thpt mới nhất, sáng kiến kinh nghiệm môn văn thpt violet, sáng kiến kinh nghiệm văn...
 16. Yopovn

  Sáng kiến kinh nghiệm công tác chủ nhiệm lớp thpt: Một số biện pháp nâng cao chất lượng giờ sinh hoạt lớp cho học sinh trường THPT Lương Văn Tri

  Sáng kiến kinh nghiệm công tác chủ nhiệm lớp thpt: Một số biện pháp nâng cao chất lượng giờ sinh hoạt lớp cho học sinh trường THPT Lương Văn Tri YOPOVN xin gửi Sáng kiến kinh nghiệm công tác chủ nhiệm lớp thpt: Một số biện pháp nâng cao chất lượng giờ sinh hoạt lớp cho học sinh trường THPT...
 17. Yopovn

  Đề tài sáng kiến kinh nghiệm môn địa lí thpt: XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ

  Đề tài sáng kiến kinh nghiệm môn địa lí thpt: XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ yopovn XIN GỬI đến quý thầy cô Đề tài sáng kiến kinh nghiệm môn địa lí thpt: XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ. Đây là bộ Đề tài sáng kiến kinh nghiệm môn địa lí thpt: XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG...
 18. Yopovn

  Sáng kiến kinh nghiệm Phương pháp dạy học văn nghị luận Ở TRƯỜNG THPT

  Sáng kiến kinh nghiệm Phương pháp dạy học văn nghị luận Ở TRƯỜNG THPT YOPOVN xin gửi đến quý thầy cô Sáng kiến kinh nghiệm Phương pháp dạy học văn nghị luận Ở TRƯỜNG THPT. Đây là bộ Sáng kiến kinh nghiệm Phương pháp dạy học văn nghị luận Ở TRƯỜNG THPT rất hay. MỤC LỤC Trang A. ĐẶT...
 19. Yopovn

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN NGỮ VĂN LỚP 11: Một số biện pháp nhằm hạn chế lỗi trong bài làm văn của học sinh lớp 11A4 trường THPT số 1 Bảo Yên

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN NGỮ VĂN LỚP 11: Một số biện pháp nhằm hạn chế lỗi trong bài làm văn của học sinh lớp 11A4 trường THPT số 1 Bảo Yên YOPOVN xin gửi đến quý thầy cô SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN NGỮ VĂN LỚP 11: Một số biện pháp nhằm hạn chế lỗi trong bài làm văn của học sinh lớp 11A4...
 20. Yopovn

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM LỚP 10 NĂM 2022: Phương pháp dạy học văn thuyết minh cho học sinh lớp 10 THPT

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM LỚP 10 NĂM 2022: Phương pháp dạy học văn thuyết minh cho học sinh lớp 10 THPT YOPOVN xin gửi đến quý thầy cô SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM LỚP 10 NĂM 2022: Phương pháp dạy học văn thuyết minh cho học sinh lớp 10 THPT. ĐẶT VẤN ĐỀ Đất nước ta đang bước vào giai đoạn thứ hai...
Top
ĐÃ PHÁT HIỆN RA TRÌNH DUYỆT CHĂN QUẢNG CÁO!

Chúng tôi hiểu, quảng cáo thật khó chịu!!

Chắc chắn, phần mềm hoặc trình duyệt chặn quảng cáo thực hiện công việc tuyệt vời trong việc chặn quảng cáo, nhưng nó cũng chặn các tính năng hữu ích trên trang web của chúng tôi. Để có trải nghiệm trang web tốt nhất, vui lòng tắt AdBlocker của bạn...

Tôi Đã Tắt AdBlock    Không, cám ơn