sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp nâng cao

 1. Yopovn

  BIỆN PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC GIẢNG DẠY MÔN ĐỊA LÍ 9 TẠI TRƯỜNG TH&THCS LỘC HÒA

  BIỆN PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC GIẢNG DẠY MÔN ĐỊA LÍ 9 TẠI TRƯỜNG TH&THCS LỘC HÒA được soạn dưới dạng file word gồm 13 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới. PHÒNG GD&ĐT PHÚ LỘC TRƯỜNG TH&THCS LỘC HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Lộc Hòa...
 2. Yopovn

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÍCH HỢP KIẾN THỨC LIÊN MÔN ĐỂ GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT TIẾT DẠY BÀI 8 - NĂNG ĐỘNG SÁNG TẠO MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 9

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÍCH HỢP KIẾN THỨC LIÊN MÔN ĐỂ GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT TIẾT DẠY BÀI 8 - NĂNG ĐỘNG SÁNG TẠO MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 33 được soạn dưới dạng file word gồm 9 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới. SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÍCH HỢP KIẾN THỨC LIÊN MÔN ĐỂ GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT TIẾT...
 3. Yopovn

  MỘT SỐ GIẢI PHÁP TẠO HỨNG THÚ HỌC TẬP CHO HỌC SINH KHI DẠY BÀI “ QUYỀN ĐƯỢC BẢO VỆ, CHĂM SÓC VÀ GIÁO DỤC CỦA TRẺ EM VIỆT NAM ” MÔN GDCD LỚP 7

  MỘT SỐ GIẢI PHÁP TẠO HỨNG THÚ HỌC TẬP CHO HỌC SINH KHI DẠY BÀI “ QUYỀN ĐƯỢC BẢO VỆ, CHĂM SÓC VÀ GIÁO DỤC CỦA TRẺ EM VIỆT NAM ” MÔN GDCD LỚP 7 được soạn dưới dạng file word gồm 49 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới. SÁNG KIẾN : MỘT SỐ GIẢI PHÁP TẠO HỨNG THÚ HỌC TẬP CHO HỌC SINH KHI DẠY BÀI “...
 4. Yopovn

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Tích hợp kiến thức lịch sử vào giảng dạy môn GDCD 9 tại trường THCS.

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Tích hợp kiến thức lịch sử vào giảng dạy môn GDCD 9 tại trường THCS. SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Tích hợp kiến thức lịch sử vào giảng dạy môn GDCD 9 tại trường THCS được soạn dưới dạng file word gồm 15 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới. DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT THCS...
 5. Yopovn

  Biện pháp giảng dạy nâng cao chất lượng môn văn 7 KẾT NỐI TRI THỨC

  Biện pháp giảng dạy nâng cao chất lượng môn văn 7 KẾT NỐI TRI THỨC Biện pháp giảng dạy nâng cao chất lượng môn văn 7 KẾT NỐI TRI THỨC được soạn dưới dạng file word gồm 14 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới. XEM THÊM...
 6. Yopovn

  POWERPOINT BÁO CÁO BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY: Giúp học sinh lớp 9 làm tốt một số dạng đề nghị luận cơ bản NĂM 2022 - 2023

  POWERPOINT BÁO CÁO BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY: Giúp học sinh lớp 9 làm tốt một số dạng đề nghị luận cơ bản NĂM 2022 - 2023 POWERPOINT BÁO CÁO BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY: Giúp học sinh lớp 9 làm tốt một số dạng đề nghị luận cơ bản NĂM 2022 - 2023 được soạn dưới dạng...
 7. Yopovn

  MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO HƯỚNG TÍCH HỢP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG MÔN GDCD 7 TRƯỜNG THCS TẠ TÀI LỢI

  MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO HƯỚNG TÍCH HỢP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG MÔN GDCD 7 TRƯỜNG THCS TẠ TÀI LỢI MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO HƯỚNG TÍCH HỢP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG MÔN GDCD 7 TRƯỜNG THCS TẠ TÀI LỢI được soạn dưới dạng file word gồm 24 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.
 8. Yopovn

  CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC NGỮ VĂN THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC LỚP 9

  CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC NGỮ VĂN THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC LỚP 9 CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC NGỮ VĂN THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC LỚP 9 được soạn dưới dạng file word gồm 10 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.
 9. Yopovn

  Sáng kiến kinh nghiệm Rèn kĩ năng làm bài văn nghị luận xã hội về một tư tưởng, đạo lí cho học sinh lớp 9

  Sáng kiến kinh nghiệm Rèn kĩ năng làm bài văn nghị luận xã hội về một tư tưởng, đạo lí cho học sinh lớp 9 Sáng kiến kinh nghiệm Rèn kĩ năng làm bài văn nghị luận xã hội về một tư tưởng, đạo lí cho học sinh lớp 9 được soạn dưới dạng file word gồm 19 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.
 10. Yopovn

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM RÈN KĨ NĂNG LÀM BÀI NGHỊ LUẬN XÃ HỘI CHO HỌC SINH LỚP 9

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM RÈN KĨ NĂNG LÀM BÀI NGHỊ LUẬN XÃ HỘI CHO HỌC SINH LỚP 9 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM RÈN KĨ NĂNG LÀM BÀI NGHỊ LUẬN XÃ HỘI CHO HỌC SINH LỚP 9 được soạn dưới dạng file word gồm 21 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới. PASS GIẢI NÉN: yopovn.COM
 11. Yopovn

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN QUANG HÌNH HỌC LỚP 9

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN QUANG HÌNH HỌC LỚP 9 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN QUANG HÌNH HỌC LỚP 9 được soạn dưới dạng file word gồm 12 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.
 12. Yopovn

  Sáng kiến kinh nghiệm chuyên đề giải các bài toán về mạch điện hỗn hợp không tường minh

  Sáng kiến kinh nghiệm chuyên đề giải các bài toán về mạch điện hỗn hợp không tường minh Sáng kiến kinh nghiệm chuyên đề giải các bài toán về mạch điện hỗn hợp không tường minh được soạn dưới dạng file word gồm 19 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.
 13. Yopovn

  Sáng kiến kinh nghiệm về giải bài tập định lượng môn vật lý ở trường trung học cơ sở

  Sáng kiến kinh nghiệm về giải bài tập định lượng môn vật lý ở trường trung học cơ sở Sáng kiến kinh nghiệm về giải bài tập định lượng môn vật lý ở trường trung học cơ sở được soạn dưới dạng file word gồm 11 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.
 14. Yopovn

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN ĐIỆN MỘT CHIỀU LỚP 9

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN ĐIỆN MỘT CHIỀU LỚP 9 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN ĐIỆN MỘT CHIỀU LỚP 9 được soạn dưới dạng file word gồm 7 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.
 15. Yopovn

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM QUẢN LÍ VÀ HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC TỐT TIẾT THỰC HÀNH ĐIỆN HỌC VẬT LÝ 7

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM QUẢN LÍ VÀ HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC TỐT TIẾT THỰC HÀNH ĐIỆN HỌC VẬT LÝ 7 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM QUẢN LÍ VÀ HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC TỐT TIẾT THỰC HÀNH ĐIỆN HỌC VẬT LÝ 7 được soạn dưới dạng file word gồm 22 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.
 16. Yopovn

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI BÀI TẬP ĐIỆN HỌC LỚP 9

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI BÀI TẬP ĐIỆN HỌC LỚP 9 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI BÀI TẬP ĐIỆN HỌC LỚP 9 được soạn dưới dạng file word gồm 14 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.
 17. Yopovn

  CHUYÊN ĐỀ HƯỚNG DẪN HỌC SINH YẾU KÉM LỚP 9 LÀM CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM DỰA VÀO KHAI ATLAT ĐỊA LÍ VIỆT NAM TRANG 29

  CHUYÊN ĐỀ HƯỚNG DẪN HỌC SINH YẾU KÉM LỚP 9 LÀM CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM DỰA VÀO KHAI ATLAT ĐỊA LÍ VIỆT NAM TRANG 29 CHUYÊN ĐỀ HƯỚNG DẪN HỌC SINH YẾU KÉM LỚP 9 LÀM CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM DỰA VÀO KHAI ATLAT ĐỊA LÍ VIỆT NAM TRANG 29 được soạn dưới dạng file pdf gồm 9 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.
 18. Yopovn

  Giải pháp giúp học sinh luyện tập từ vựng hiệu quả trong dạy tiếng anh 7

  Giải pháp giúp học sinh luyện tập từ vựng hiệu quả trong dạy tiếng anh 7 Giải pháp giúp học sinh luyện tập từ vựng hiệu quả trong dạy tiếng anh 7 được soạn dưới dạng file word gồm 13 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.
 19. Yopovn

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM LỚP 7 MÔN TOÁN: Phương pháp giải bài toán chứng minh ba điểm thẳng hàng lớp 7

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM LỚP 7 MÔN TOÁN: Phương pháp giải bài toán chứng minh ba điểm thẳng hàng lớp 7 YOPOVN xin gửi đến quý thầy cô SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM LỚP 7 MÔN TOÁN: Phương pháp giải bài toán chứng minh ba điểm thẳng hàng lớp 7. I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Ở lớp 7, khi học bài “2 đường thẳng...
 20. Yopovn

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM LỚP 7 MÔN LỊCH SỬ: Đổi mới phương pháp dạy học định hướng phát triển năng lực học sinh Phần lịch sử trung đại Việt Nam

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM LỚP 7 MÔN LỊCH SỬ: Đổi mới phương pháp dạy học định hướng phát triển năng lực học sinh Phần lịch sử trung đại Việt Nam a. tổng quan I. Thực trạng vấn đề của sáng kiến Trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, nguồn lực con người...
Top
ĐÃ PHÁT HIỆN RA TRÌNH DUYỆT CHĂN QUẢNG CÁO!

Chúng tôi hiểu, quảng cáo thật khó chịu!!

Chắc chắn, phần mềm hoặc trình duyệt chặn quảng cáo thực hiện công việc tuyệt vời trong việc chặn quảng cáo, nhưng nó cũng chặn các tính năng hữu ích trên trang web của chúng tôi. Để có trải nghiệm trang web tốt nhất, vui lòng tắt AdBlocker của bạn...

Tôi Đã Tắt AdBlock    Không, cám ơn