sáng kiến kinh nghiệm vật lý thcs

 1. Yopovn

  POWERPOINT BIỆN PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC GIẢNG DẠY Tổ chức hoạt động học tập trải nghiệm sáng tạo môn giáo dục công dân THCS

  POWERPOINT BIỆN PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC GIẢNG DẠY Tổ chức hoạt động học tập trải nghiệm sáng tạo môn giáo dục công dân THCS được soạn dưới dạng file word, PPTX gồm 2 file trang. Các bạn xem và tải về ở dưới. BÁO CÁO BIỆN PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC GIẢNG...
 2. Yopovn

  BÁO CÁO MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC HỌC SINH CHẬM TIẾN VƯƠN LÊN TRONG HỌC TẬP KHỐI THCS

  BÁO CÁO MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC HỌC SINH CHẬM TIẾN VƯƠN LÊN TRONG HỌC TẬP KHỐI THCS được soạn dưới dạng file word gồm 7 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới. BÁO CÁO MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC HS CHẬM TIẾN VƯƠN LÊN TRONG HỌC TẬP Kính thưa ban giám khảo! thưa các đồng chí. Tôi là Trịnh Thị...
 3. Yopovn

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Vận dụng một số phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực trong giảng dạy môn Giáo dục công dân lớp 6 ở THCS

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Vận dụng một số phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực trong giảng dạy môn Giáo dục công dân lớp 6 ở THCS được soạn dưới dạng file word gồm 22 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới. PHẦN MỞ DẦU 1. Bối cảnh của sáng kiến Giáo dục phổ thông nước ta đang thực hiện bước...
 4. Yopovn

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP TRONG CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH Trường THPT Phạm Phú Thứ

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP TRONG CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH Trường THPT Phạm Phú Thứ được soạn dưới dạng file word gồm 23 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới. Tên đề tài : GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP TRONG CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ...
 5. Yopovn

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM VỚI BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HỌC SINH YẾU, KÉM

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM VỚI BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HỌC SINH YẾU, KÉM được soạn dưới dạng file word gồm 15 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới. SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM VỚI BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HỌC SINH YẾU, KÉM A.Phần mở đầu I/ Lí do chọn đề tài...
 6. Yopovn

  POWERPOINT BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TƯ VẤN TÂM LÍ HỌC ĐƯỜNG CHO HỌC SINH THCS MỚI NHẤT

  POWERPOINT BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TƯ VẤN TÂM LÍ HỌC ĐƯỜNG CHO HỌC SINH THCS MỚI NHẤT được soạn dưới dạng file PPTX gồm 28 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới. XEM THÊM...
 7. Yopovn

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN TIN HỌC BẬC THCS: Ứng dụng Scratch vào giảng dạy lập trình cho học sinh trung học cơ sở.

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN TIN HỌC BẬC THCS: Ứng dụng Scratch vào giảng dạy lập trình cho học sinh trung học cơ sở. SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN TIN HỌC BẬC THCS: Ứng dụng Scratch vào giảng dạy lập trình cho học sinh trung học cơ sở được soạn dưới dạng file word gồm 14 trang. Các bạn xem và tải về...
 8. Yopovn

  Sáng kiến Kinh Nghiệm: Phương pháp tập luyện thể dục thể thao và giáo dục thể chất phát huy tính tích cực học tập môn Thể dục của học sinh THCS

  Sáng kiến Kinh Nghiệm: Phương pháp tập luyện thể dục thể thao và giáo dục thể chất phát huy tính tích cực học tập môn Thể dục của học sinh THCS Sáng kiến Kinh Nghiệm: Phương pháp tập luyện thể dục thể thao và giáo dục thể chất phát huy tính tích cực học tập môn Thể dục của học sinh THCS được...
 9. Yopovn

  BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY MÔN GDCD KHỐI THCS

  BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY MÔN GDCD KHỐI THCS BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY MÔN GDCD KHỐI THCS được soạn dưới dạng file word gồm 12 trang. Các bạn xem và tải biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy môn gdcd....về ở dưới.
 10. Yopovn

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN QUANG HÌNH HỌC LỚP 9

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN QUANG HÌNH HỌC LỚP 9 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN QUANG HÌNH HỌC LỚP 9 được soạn dưới dạng file word gồm 12 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.
 11. Yopovn

  Sáng kiến kinh nghiệm chuyên đề giải các bài toán về mạch điện hỗn hợp không tường minh

  Sáng kiến kinh nghiệm chuyên đề giải các bài toán về mạch điện hỗn hợp không tường minh Sáng kiến kinh nghiệm chuyên đề giải các bài toán về mạch điện hỗn hợp không tường minh được soạn dưới dạng file word gồm 19 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.
 12. Yopovn

  Sáng kiến kinh nghiệm về giải bài tập định lượng môn vật lý ở trường trung học cơ sở

  Sáng kiến kinh nghiệm về giải bài tập định lượng môn vật lý ở trường trung học cơ sở Sáng kiến kinh nghiệm về giải bài tập định lượng môn vật lý ở trường trung học cơ sở được soạn dưới dạng file word gồm 11 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.
 13. Yopovn

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN ĐIỆN MỘT CHIỀU LỚP 9

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN ĐIỆN MỘT CHIỀU LỚP 9 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN ĐIỆN MỘT CHIỀU LỚP 9 được soạn dưới dạng file word gồm 7 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.
 14. Yopovn

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM QUẢN LÍ VÀ HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC TỐT TIẾT THỰC HÀNH ĐIỆN HỌC VẬT LÝ 7

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM QUẢN LÍ VÀ HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC TỐT TIẾT THỰC HÀNH ĐIỆN HỌC VẬT LÝ 7 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM QUẢN LÍ VÀ HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC TỐT TIẾT THỰC HÀNH ĐIỆN HỌC VẬT LÝ 7 được soạn dưới dạng file word gồm 22 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.
 15. Yopovn

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP NHIỆT HỌC LỚP 8

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP NHIỆT HỌC LỚP 8 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP NHIỆT HỌC LỚP 8 được soạn dưới dạng file word gồm 16 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.
 16. Yopovn

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI BÀI TẬP ĐIỆN HỌC LỚP 9

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI BÀI TẬP ĐIỆN HỌC LỚP 9 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI BÀI TẬP ĐIỆN HỌC LỚP 9 được soạn dưới dạng file word gồm 14 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.
 17. Yopovn

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM VẬT LÝ 7: QUẢN LÍ VÀ HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC TỐT TIẾT THỰC HÀNH ĐIỆN HỌC VẬT LÝ 7

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM VẬT LÝ 7: QUẢN LÍ VÀ HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC TỐT TIẾT THỰC HÀNH ĐIỆN HỌC VẬT LÝ 7 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM VẬT LÝ 7: QUẢN LÍ VÀ HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC TỐT TIẾT THỰC HÀNH ĐIỆN HỌC VẬT LÝ 7 được soạn dưới dạng file word gồm 22 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.
 18. Yopovn

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM VẬT LÝ 8: Phương pháp giải bài tập Nhiệt học 8

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM VẬT LÝ 8: Phương pháp giải bài tập Nhiệt học 8 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM VẬT LÝ 8: Phương pháp giải bài tập Nhiệt học 8 được soạn dưới dạng file word gồm 15 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.
 19. Yopovn

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN VẬT LÝ 9 THCS: HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI BÀI TẬP ĐIỆN HỌC LỚP 9

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN VẬT LÝ 9 THCS: HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI BÀI TẬP ĐIỆN HỌC LỚP 9 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN VẬT LÝ 9 THCS: HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI BÀI TẬP ĐIỆN HỌC LỚP 9 được soạn dưới dạng file word gồm 13 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.
 20. Yopovn

  Sáng kiến kinh nghiệm môn lý thcs: Giúp học sinh có phương pháp giải bài tập Vật Lý

  Sáng kiến kinh nghiệm môn lý thcs: Giúp học sinh có phương pháp giải bài tập Vật Lý Sáng kiến kinh nghiệm môn lý thcs: Giúp học sinh có phương pháp giải bài tập Vật Lý được soạn dưới dạng file word gồm 17 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.
Top
ĐÃ PHÁT HIỆN RA TRÌNH DUYỆT CHĂN QUẢNG CÁO!

Chúng tôi hiểu, quảng cáo thật khó chịu!!

Chắc chắn, phần mềm hoặc trình duyệt chặn quảng cáo thực hiện công việc tuyệt vời trong việc chặn quảng cáo, nhưng nó cũng chặn các tính năng hữu ích trên trang web của chúng tôi. Để có trải nghiệm trang web tốt nhất, vui lòng tắt AdBlocker của bạn...

Tôi Đã Tắt AdBlock    Không, cám ơn