tài liệu học đàn bầu

  1. Yopovn

    TÀI LIỆU TÀI LIỆU, SÁCH HỌC ĐÀN BẦU : Đàn Bầu Căn Bản PDF

    TÀI LIỆU, SÁCH HỌC ĐÀN BẦU : Đàn Bầu Căn Bản PDF Đàn bầu có mặt phổ biến ở các dàn nhạc cổ truyền dân tộc Việt Nam. Các nhạc sĩ Việt Nam đã biên soạn và chuyển soạn một số tác phẩm dạng concerto để nghệ sĩ sử dụng đàn bầu trình tấu cùng với dàn nhạc giao hưởng thính phòng như Vì Miền Nam, Ru...
Top