tài liệu học đàn thập lục

  1. Yopovn

    TÀI LIỆU TÀI LIỆU HỌC ĐÀN BẦU: Đàn Bầu Nâng Cao PDF

    TÀI LIỆU HỌC ĐÀN BẦU: Đàn Bầu Nâng Cao PDF Cuốn "Đàn Bầu Nâng Cao" tiếp tục giới thiệu những phần kỹ thuật còn lại với trình độ cao hơn, có hệ thống tiếp nối từ căn bản đến nâng cao một cách chặt chẽ. Nếu bạn nào chưa qua quyển căn bản thì quyển nâng cao này đối với bạn sẽ có những khó khăn...
  2. Yopovn

    TÀI LIỆU TÀI LIỆU HỌC ĐÀN TRANH, ĐÀN THẬP LỤC: Tự học Đàn Thập Lục - Đàn Tranh

    TÀI LIỆU HỌC ĐÀN TRANH, ĐÀN THẬP LỤC: Tự học Đàn Thập Lục - Đàn Tranh Tự học đàn thập lục hay còn gọi là Đàn tranh được biên soạn nhằm phục vụ cho các bạn tự học đàn thập lục, chưa biết gì về đàn thập lục, nhưng đã biết ký, xướng âm. Sau khi học xong tài liệu này các bạn sẽ có 1 số vốn về cơ...
Top