tài liệu học ký xướng âm

  1. Yopovn

    Tài liệu ký xướng âm : GIÁO TRÌNH KÝ XƯỚNG ÂM 1 NGÀNH: THANH NHẠC; ORGAN; BIỂU DIỄN NHẠC CỤ TRUYỀN THỐNG

    Tài liệu ký xướng âm : GIÁO TRÌNH KÝ XƯỚNG ÂM 1 NGÀNH: THANH NHẠC; ORGAN; BIỂU DIỄN NHẠC CỤ TRUYỀN THỐNG Auto tune là gì? Cách sử dụng Auto tune để có giọng hát hay hơn Bias là gì? Bias trong Kpop có ý nghĩa gì? Uống nước gì tốt cho giọng hát? Nước uống ảnh hưởng đến giọng hát
  2. Yopovn

    TÀI LIỆU TÀI LIỆU HỌC KÝ XƯỚNG ÂM : KÝ XƯỚNG ÂM NHẠC SĨ HẢI NGUYỄN

    TÀI LIỆU HỌC KÝ XƯỚNG ÂM : KÝ XƯỚNG ÂM NHẠC SĨ HẢI NGUYỄN KÝ XƯỚNG ÂM NHẠC SĨ HẢI NGUYỄN
Top