tài liệu phối khí dàn nhạc

  1. Y

    TÀI LIỆU Tài liệu Các nhạc cụ trong dàn nhạc giao hưởng ( sách hòa âm phối khí dàn nhạc)

    Tài liệu Các nhạc cụ trong dàn nhạc giao hưởng ( sách hòa âm phối khí dàn nhạc) Phần 1 cuốn sách "Các nhạc cụ trong dàn nhạc giao hưởng - Tập 1: Bộ kèn gỗ" được biên soạn nhằm cung cấp cho người đọc các loại nhạc cụ trong giàn nhạc giao hưởng, nhạc cụ thuộc bộ kèn gỗ, sáo Flute và sáo...
Top