tập đọc nhạc số 6 lớp 7

 1. Yopovn

  Âm nhạc Lớp 6 : tất cả các bài tập đọc nhạc lớp 6

  Âm nhạc Lớp 6 : tất cả các bài tập đọc nhạc lớp 6 Âm nhạc Lớp 6 Tập đọc nhạc Bài học: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bản nhạc: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 2. Yopovn

  GIÁO ÁN Giáo án lớp 7 môn Âm Nhạc: Quãng là gì? phân biệt quãng giai điệu và quãng hòa âm - HỌC BÀI HÁT: BÀI Đi cắt lúa

  Giáo án lớp 7 môn Âm Nhạc: Quãng là gì? phân biệt quãng giai điệu và quãng hòa âm - HỌC BÀI HÁT: BÀI Đi cắt lúa I. MỤC TIÊU: 1- Kiến thức: - Tập một bài hát dân ca của người Hrê, lời đặt trên làn điệu dân ca. - Có khái niệm về quãng, phân biệt quãng giai điệu và quãng hòa âm. 2- Kỹ năng: - Tập...
 3. Yopovn

  GIÁO ÁN Giáo án lớp 7 môn Âm Nhạc: TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 9 (giai điệu, tập hát tốp ca, đơn ca.- Đọc đúng cao độ, trường độ bài TĐN số 9)

  Giáo án lớp 7 môn Âm Nhạc: TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 9 (giai điệu, tập hát tốp ca, đơn ca.- Đọc đúng cao độ, trường độ bài TĐN số 9) I. MỤC TIÊU: 1- Kiến thức: - Nắm vững bài hát giai điệu, tập hát tốp ca, đơn ca. - Đọc đúng cao độ, trường độ bài TĐN số 9, tập ghép lời ca. 2- Kỹ năng: - Thể hiện...
 4. Yopovn

  Giáo án lớp 7 môn Âm Nhạc: TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 8 (Âm hình tiết tấu)

  Giáo án lớp 7 môn Âm Nhạc: TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 8 (Âm hình tiết tấu) I. MỤC TIÊU: 1- Kiến thức: - Trình bày bài Cachiusa ở mức độ hồn chỉnh. - Tập thể hiện âm hình tiết tấu 2- Kỹ năng: - Hát thuộc và diễn tả đúng sắc thái bài hát. - Đọc nhạc đúng giai điệu, cao độ, trường độ và ghép lời ca...
 5. Yopovn

  GIÁO ÁN Giáo án lớp 7 môn Âm Nhạc:TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 4 Luyện đọc nửa cung E - F và B - C theo giai điệu và tiết tấu đơn giản

  Giáo án lớp 7 môn Âm Nhạc:TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 4 Luyện đọc nửa cung E - F và B - C theo giai điệu và tiết tấu đơn giản I. MỤC TIÊU: 1- Kiến thức: - Ôn bài hát đúng tích chất và tập hát đuổi (hát ca - nông) - Luyện đọc nửa cung E - F và H - C theo giai điệu và tiết tấu đơn giản trong bài TĐN...
 6. Yopovn

  GIÁO ÁN Giáo án âm nhạc lớp 7 : NHẠC SĨ ĐỖ NHUẬN và bài hát hành quân xa, Ôn TĐN số 4

  Giáo án âm nhạc lớp 7 : NHẠC SĨ ĐỖ NHUẬN và bài hát hành quân xa, Ôn TĐN số 4 I. MỤC TIÊU: 1- Kiến thức: - Ôn bài hát - nâng cao bằng cách hát bè một vài câu trong bài - Ôn TĐN số 4 kết hợp vận động. - Nắm sơ lược về nhạc sĩ Đỗ Nhuận và bài hát Hành quân xa. 2- Kỹ năng: - Hát chính xác tính...
 7. Yopovn

  GIẢI BÀI TẬP Giải bài tập âm nhạc lớp 6 Tiết 20: Ôn tập bài hát Niềm vui của em và TĐN số 6

  Giải bài tập âm nhạc lớp 6 Tiết 20: Ôn tập bài hát Niềm vui của em và TĐN số 6...
Top