tìm hợp âm bài hát

 1. Yopovn

  Sử dụng hợp âm Aug Sus .. hợp âm màu sắc

  Sử dụng hợp âm Aug Sus .. hợp âm màu sắc Tôi gọi hợp âm aug và hợp âm sus là hợp âm màu sắc. 1. Hợp âm aug (hợp âm tăng) gồm 3 nốt với nốt quãng 5 được tăng 1/2 cung. Chẳng hạn: Caug (còn được ký hiệu là C+) gồm 3 nốt, C E G#. Quãng 5 tăng này nên được giải về nốt thuận cao hơn 1/2 cung. Thí...
 2. Yopovn

  VÒNG HÒA THANH CƠ BẢN : TIẾN HÀNH HỢP ÂM VÒNG QUÃNG 5 TRONG GIỌNG ĐÔ TRƯỞNG

  VÒNG HÒA THANH CƠ BẢN : TIẾN HÀNH HỢP ÂM VÒNG QUÃNG 5 TRONG GIỌNG ĐÔ TRƯỞNG Tiến hành hợp âm theo vòng quãng 5 ngược...có bao nhiêu người sáng tác ca khúc Việt Nam hiểu và biết được cách làm này? Trong khi đó, các nhạc sĩ Mỹ đều biết vận dụng tiến hành hợp âm vòng quãng 5 rất linh hoạt và màu...
 3. Yopovn

  KIẾN THỨC Hướng dẫn tìm các hợp âm cơ bản của một gam

  Hướng dẫn tìm các hợp âm cơ bản của một gam Trong một thang âm (cung, giọng) bất kì ta có thể tìm được các hợp âm tương ứng, trong một thang âm sẽ có 7 nốt nhạc, sẽ có 6 hợp âm cơ bản khác nhau, để tìm được các hợp âm này chúng ta có thể dựa vào phương pháp sau: Đầu tiên xác định hợp âm chủ...
Top