Tái hấp thu nước ở thận:

Tái hấp thu nước ở thận:

A. Ở ống lượn gần, tái hấp thu “bắt buộc”, chịu ảnh hưởng của ADH

B. Ở ống lượn xa, tái hấp thu “bắt buộc”, nước được hấp thu cùng Na

C. Ở ống lượn gần, tái hấp thu “bắt buộc”, nước được hấp thu cùng Na

D. Ở ống lượn xa, tái hấp thu “bắt buộc”, chịu ảnh hưởng của ADH

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:37 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Tái hấp thu nước ở thận:

Bạn đang xem: Tái hấp thu nước ở thận: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP