Tại một Doanh nghiệp có tài liệu sau (đvt: triệu đồng). Kỳ thu tiền bình quân 50 ngày (giả sử 30 ngày / tháng) Quý 1 Quý 2 Quý 3 Quý 4 Số phải thu đầu quý 290 Doanh thu trong quý 300 290 380 420 Số tiền thu trong quý Số tiền chưa thu cuối quý Hỏi số tiền thu trong quý 2 là bao nhiêu?

Tại một Doanh nghiệp có tài liệu sau (đvt: triệu đồng). Kỳ thu tiền bình quân 50 ngày (giả sử 30 ngày / tháng)

Quý 1 Quý 2 Quý 3 Quý 4

Số phải thu đầu quý 290

Doanh thu trong quý 300 290 380 420

Số tiền thu trong quý

Số tiền chưa thu cuối quý

Hỏi số tiền thu trong quý 2 là bao nhiêu?

A. 354,67

B. 300

C. 133,33

D. 295,56

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:51 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site