Tại một Doanh nghiệp đang xem xét một dự án mới như sau (triệu đồng) Vốn đầu tư ban đầu: 5.000 Khấu hao theo đường thẳng với thời gian hoạt động 5 năm Phế liệu thu hồi bằng 0 Giá bán một sản phẩm: 25 Biến phí một sản phẩm: 15 Định phí: 1.000 Sản lượng hòa vốn tiền mặt là:

Tại một Doanh nghiệp đang xem xét một dự án mới như sau (triệu đồng)

Vốn đầu tư ban đầu: 5.000

Khấu hao theo đường thẳng với thời gian hoạt động 5 năm

Phế liệu thu hồi bằng 0

Giá bán một sản phẩm: 25

Biến phí một sản phẩm: 15

Định phí: 1.000

Sản lượng hòa vốn tiền mặt là:

A. 100

B. 140

C. 150

D. 200

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:51 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site