Tài sản chung của vợ chồng được dùng để thanh toán trong trường hợp:

Tài sản chung của vợ chồng được dùng để thanh toán trong trường hợp:

A. Giao dịch do một bên vợ chồng thực hiện có sự thỏa thuận bằng văn bản đưa tài sản chung vào kinh doanh

B. Giao dịch do một bên vợ chồng thực hiện có uỷ quyền của người còn lại

C. Giao dịch do một bên vợ chồng thực hiện vì nhu cầu thiết yếu của gia đình

D. Cả bốn phương án trên đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:39 chiều

Đánh giá chủ đề này