Tài sản của doanh nghiệp tư nhân:

Tài sản của doanh nghiệp tư nhân:

A. Thuộc sở hữu của doanh nghiệp;

B. Là tài sản riêng của doanh nghiệp;

C. Thuộc sở hữu của chủ doanh nghiệp nhưng không tách bạch với các tài sản khác của chủ doanh nghiệp;

D.  Thuộc sở hữu của chủ doanh nghiệp và hoàn toàn tách bạch với các tài sản khác của chủ doanh nghiệp.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:53 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Tài sản của doanh nghiệp tư nhân:

Bạn đang xem: Tài sản của doanh nghiệp tư nhân: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP