Tại Việt Nam, hợp đồng được giao kết vào thời điểm:

Tại Việt Nam, hợp đồng được giao kết vào thời điểm:

A. Bên được đề nghị cùng ký vào văn bản hợp đồng.

B. Bên được đề nghị im lặng ( theo điều 404 Bộ luật Dân sự : im lặng là chấp nhận giao kết ).

C. Khi bên đề nghị nhận đựơc văn bản chấp nhận giao kết hợp đồng từ bên được đề nghị.

D. Khi bên được đề nghị gửi văn bản chấp nhận giao kết hợp đồng cho bên đề nghị.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:23 chiều

Đánh giá chủ đề này