Tam giác dưới hàm hay tam giác nhị thân được giới hạn trước bởi:

Tam giác dưới hàm hay tam giác nhị thân được giới hạn trước bởi:

A. Đường giữa của cơ thể

B. Bụng trước cơ nhị thân

C. Bụng sau cơ nhị thân

D. Cơ trâm móng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:22 chiều

Đánh giá chủ đề này