Tâm nhĩ trái liên quan phái sau chủ yếu với

Tâm nhĩ trái liên quan phái sau chủ yếu với

A. Thực quản

B. Phế quản chính trái

C. ĐM chủ xuống phần ngực

D. Cột sống ngực và chuỗi hạch giao cảm bên (T), đoạn ngực

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:24 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Tâm nhĩ trái liên quan phái sau chủ yếu với

Bạn đang xem: Tâm nhĩ trái liên quan phái sau chủ yếu với trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP