TAND tối cao giám đốc việc xét xử của tất cả các loại tòa án, kể cả Tòa Án đặc biệt?

TAND tối cao giám đốc việc xét xử của tất cả các loại tòa án, kể cả Tòa Án đặc biệt?

A. Đúng

B. Sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:41 chiều

Đánh giá chủ đề này