Tảo hôn là:

Tảo hôn là:

A. Nam và nữ kết hôn hoặc chung sống với nhau như vợ chồng dưới tuổi luật định

B. Nam và nam chung sống với nhau như vợ chồng dưới tuổi luật định

C. Nam và nữ chung sống với nhau như vợ chồng dưới tuổi luật định

D. Nữ và nữ chung sống với nhau như vợ chồng dưới tuổi luật định

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:39 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Tảo hôn là:

Bạn đang xem: Tảo hôn là: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP