Tập hợp acid amin nào sau đây với gốc R có nhóm –OH:

Tập hợp acid amin nào sau đây với gốc R có nhóm –OH:

A. Serin, Threonin, Tyrosin 

B. Serin, Leucin, Threonin 

C. Threonin, Isoleucin, Tyrosin 

D. Cả A, B và C đều sai 

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:35 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site