Tập hợp các liên kết nào sau đây gặp trong cấu trúc của phân tử ARNt: 1. Liên kết 2′, 3′ phosphodieste, liên kết amid 2. Liên kết N-glycosid, liên kết este phosphat 3. Liên kết pyrophosphat 4. Liên kết 3′, 5′ phosphodiester 5. Liên kết Hydro.  Chọn tập hợp đúng:

Tập hợp các liên kết nào sau đây gặp trong cấu trúc của phân tử ARNt:

1. Liên kết 2′, 3′ phosphodieste, liên kết amid

2. Liên kết N-glycosid, liên kết este phosphat

3. Liên kết pyrophosphat

4. Liên kết 3′, 5′ phosphodiester

5. Liên kết Hydro.

 Chọn tập hợp đúng:

A. 1,2,4

B. 2,4,5

C. 3,4,5

D. 2,3,4

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:20 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site